1867: Lenge før Y-blokken

I 1969 ble det lagt en regjeringsbygning over den biten av Hospitalsgaten som i slutten av 1930-årene ble Arne Garborgs plass. Bildene sier sitt.


En dag i 1867: Sett fra tårnet i Trefoldighetskirken ligger Rikshospitalets bygninger i Empirekvartalet midt i bildet - avgrenset av Akersgaten til høyre og Hospitalsgaten på tvers. I forgrunnen til venstre bygninger som siden må vike for Henrik Ibsens gate/Hammersborggaten.
(Foto: Adolf Christian Moestue/Oslo Museum).


En vinterdag i 1925: Utsikt fra Togagården mot grunnarbeidene for Deichmanske bibliotek på Hammersborg-knausen, mellom Trefoldighetskirken (1858) til venstre og den svenske Margaretakyrkan (1925) og dens prestegård til høyre. Nede til høyre anleggsbrakke på den senere Arne Garborgs plass, med Militærhospitalet i Empirekvartalet utenfor høyre bildekant. (Foto: Oslo Museum).

Oslo politikammer og timt til Hovedbrannstasjonen 1935-1936

En dag i 1935: Hospitalsgaten med utgravd tomt for Oslo hovedbrannstasjon. I bakgrunnen fengselsbygningen bak Oslo politikammer i Møllergaten 19. I høyre bildekant et glimt av østfløyen i det tidligere Militærhospitalet i Empirekvartalet. (Foto: Oslo byarkiv).


En vinterdag i 1936: Deichmanske bibliotek på plass mellom kirkene, sett fra 4. etasje i fengselsbygningen bak Politikammeret i Møllergaten 19 - der S-blokken i Regjeringskvartalet kom i 1978. Anleggsgjerdet midt i bildet skyldes at byens nye hovedbrannstasjon skal komme utenfor høyre bildekant. I forgunnen til venstre hjørnet av murbygningen langs Grubbegaten i Empirekvartalet, som Justisdepartementet overtok da Rikshospitalet flyttet ut i 1883. (Foto: Oslo Museum).

Hovedbrannstasjonen klar for bygging
En aprildag i 1938: Øverste bilde viser Hovedbrannstasjonens dekke  ferdigstøpt mellom fengselsbygningen bak Politikammeret i Møllergaten 19 til høyre, og Hammersborg-knausen utenfor venstre bildekant. Bildet er tatt fra Deichmanske bibliotek. I bakgrunnen midt i bildet Youngstorget med Folketeaterbygningen. (Foto: Oslo Museum).

Nederste bilde viser samme motiv med Teatergaten i retning Akersgaten forgrunnen. I bakgrunnen til venstre ligger Empirekvartalet med - fra venstre - nordveggen på Justisdepartementets bygning, Regjeringsbygningen og østfløyen av det tidligere Militærhospitalet.
(Foto: Oslo Museum).


En sommerdag ca 1940: Arne Garborgs plass sett fra Togagården ikke lenge etter at plassen var ferdig i 1939. Langs høyre side av plassen går Hospitalsgaten, langs venstre Henrik Ibsens gate (senere Hammersborggaten). Bygningene rundt plassen er fra venstre Deichmanske bibliotek med Margaretakyrkans tårn over seg, forretningsgården Grubbegaten 14 og Hovedbrannstasjonen. I høyre bildekant sees skyggen av det tidligere Militærhospitalet i Empirekvartalet.
(Foto: Abel/Oslo Museum).

Empirekvartalet nord

En sommerdag ca 1940: Folkeliv ved fontenen på Arne Garborgs plass. Bak til venstre går Hospitalsgaten inn under Grubbegaten ved Hovedbrannstasjonens søndre kjøreport, i bakgrunnen fengselsbygningen bak Oslo politikammer i Møllergaten 19, til høyre nordveggen på Justisdepartementets bygning langs Grubbegaten. (Foto: Oslo byarkiv).

Arne Garborgs plass med Hovedbrannstasjonen 1942

En sommerdag i 1942: Arne Garborgs plass med Hovedbrannstasjonen og Grubbegaten i bro over kjøreportene. Til høyre fengselsbygningen bak Oslo politikammer i Møllergaten 19. (Foto: Oslo byarkiv).

Trefoldighetskirken, Deichman,Margaretakyrkan 1950

En sommerdag i 1950: Trefoldighetskirken, Deichmanske bibliotek og Margaretakyrkan sett fra Grubbegaten litt sør for Oslo hovedbrannstasjon. Til venstre i bildet Arne Garborgs plass. (Foto: Oslo Museum).


En sommerdag i 1961: Arne Garborgs plass har her i mer enn 20 år ligget som en åpen lunge mellom Empirekvartalet til venstre og Deichmanske bibliotek til høyre. Bildet er tatt fra Grubbegaten foran Hovedbrannstasjonen. I venstre bildekant ligger fortsatt det tidligere Militærhospitalet - med Høyblokken tett på seg siden 1958. I bakgrunnen til venstre Togagården på hjørnet Akersgaten/Teatergaten, på motsatt hjørne leiegården Maltheby. (Foto: Truls Teigen/Oslo Museum).


4. mars 1968: Sett fra Togagården er Y-blokken i ferd med å lukke Arne Garborgs plass. Bygningene rundt er fra venstre Deichmanske bibliotek med Margaretakyrkans tårn over seg, forretningsgården Grubbegaten 14, Hovedbrannstasjonen, fengselsbygningen bak Politikammeret i Møllergaten 19 og Høyblokken i Regjeringskvartalet.
(Foto: Dagbladet/Norsk Folkemuseum).


En dag ca 1970: Y-blokken på plass over Arne Garborgs plass, sett fra taket på Hovedbrannstasjonen. Til venstre Høyblokken, til høyre Trefoldighetskirken og Deichmanske bibliotek. Det sirkelrunde hullet i dekket er rett over den tidligere fontenen på Arne Garborgs plass.
(Foto: Teigens Fotoatelier/Norsk Teknisk Museum).


En høstdag i 2011: Y-blokken i et regjeringskvartal delvis ute av bruk på grunn av terroristangrepet 22. juli samme år. I forgrunnen kommer Hammersborggaten opp fra det som er igjen av Arne Garborgs plass, i bakgrunnen Hospitalsgaten. Bakerst fra venstre Høyblokken, Den gamle regjeringsbygning, litt av Høyesteretts hus og  regjeringsbygningen R5.
(Foto: Rune Aakvik/Oslo Museum).