1945: " ...dengang jeg lærte Dem å kjende"

26. juni 1945, dagen etter statsminister Johan Nygaardsvolds avskjed, satte general Otto Ruge seg ned og skrev et takkebrev til sin gamle sjef. Fem år var gått siden de to sto midt oppe i Norges kamp mot okkupasjon - som regjeringssjef og forsvarssjef.


Statsminister Johan Nygaardsvold på terrassen i statsministerleiligheten i St. Olavs gate 35 7. juni 1945, dagen da kong Haakon VII kom tilbake til Norge etter fem år i eksil i London. (Foto: Arbark).


Generalmajor Otto Ruge på Slottsplassen i Oslo i juli 1945. (Foto: Wikipedia).

Ruge var nylig vendt hjem etter fem års krigsfangenskap i Tyskland - på festningen Königstein nær Dresden, i Polen og i Luckenwalde ved Berlin. Noen uker senere skulle han i juli 1945 bli gjeninnsatt som forsvarssjef, for ved årsskiftet 1945/1946 å søke avskjed på grunn av at han og forsvarsminister Jens Chr. Hauge så ulikt på gjenoppbyggingen av Forsvaret.

Men nå, sent i juni 1945, sitter Ruge ute i Asker og skriver. Selvom generalen holder brevet i en formell tone, slår den konservative offiserens beundring for Nygaardsvold tydelig gjennom. Det var nok blitt noen oppriktige samtaler statsminister og forsvarssjef imellom under flukten nordover fra 9. april til 7. juni 1940.


General Otto Ruges takkebrev til avgått statsminister Johan Nygaardsvold 26. juni 1945. (Arbark, foto: Statsministerens kontor).

Ruge skriver:

"Hr. Statsminister Nygaardsvold.

Jeg ser av avisen at De står på reisefot og forlater Oslo nu. Og jeg er f.t. "på skauen" for efter avtale med statsråd Torp å holde mig undav byen i denne hektiske perioden. Jeg er derfor rædd for at det kan være en tid før jeg får anledning til å treffe Dem personlig. Derfor tillater jeg på denne måten, pr. brev, å takke Dem for alt i disse årene. Både for den altfor korte tid i 1940, da jeg hadde den ære å samarbeide direkte med Dem. Og for alt De har båret på deres solide skuldre i disse 5 årene. I min fangetid var det alltid et trygghetsmoment for mig, når jeg av de sparsomme nyhetene så, at "Gubben" fremdeles stod ved roret. Og den følelsen har jeg ikke vært allene om.

For mig vil mindet om vårmånedene i 1940 alltid være kjært, dengang jeg lærte Dem å kjende, tilbunds tror jeg selv.

Tak påny. Og god ferie!

Deres ærbødige

Otto Ruge".

Kilde:
Arbark/Statsminister Johan Nygaardsvold arkiv