Aktuelle saker om krisen i Ukraina

Her er en oversikt over aktuelle saker om Ukraina og Russland etter den økte spenningen mellom de landene og  det russiske angrepet på Ukraina 24. februar 2022.

Viser 591-600 av 701 treff.

 • Europaparlamentet samlet om Ukraina

  04.03.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Tirsdag 1. mars samlet Europaparlamentet seg i Brussel til en ekstraordinær plenumssamling for å diskutere EUs respons på Russlands aggresjoner mot Ukraina.

 • EU-erklæring om restriktive tiltak mot Russland

  04.03.2022 Artikkel Utenriksdepartementet

  3. mars sluttet Norge seg til to EU-erklæringer om restriktive tiltak mot Russland.

 • Regjeringen fryser forsknings- og utdanningssamarbeidet med Russland

  04.03.2022 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  − Ansvaret for den alvorlige situasjonen i Europa ligger hos russiske styresmakter og angrepet på Ukraina må også få konsekvenser for forsknings- og utdanningssamarbeidet. Derfor suspenderer vi all dialog med russiske myndigheter og som hovedregel skal alle institusjonsavtaler mellom norske og russiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner legges på is, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

 • Russland suspenderes fra Østersjørådet

  03.03.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Østersjørådets medlemmer Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Latvia, Litauen, Norge, Polen, Sverige og EU har besluttet å suspendere Russland fra videre deltakelse i rådets virksomhet som følge av den uprovoserte og folkerettsstridige krigen som nå føres mot Ukraina og landets befolkning og myndigheter. Hviterussland suspenderes fra sin rolle som observatørland i Østersjørådet.

 • Nordisk ministerråd fryser samarbeidet med Russland

  03.03.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Nordisk ministerråd fryser sitt samarbeid med Russland og Hviterussland. Avgjørelsen er tatt som en reaksjon på Russlands militære angrep på Ukraina.

 • Uttalelse fra utenriksministeren om stenging av uavhengige russiske medier

  03.03.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Den russisk stengingen av de uavhengige mediene Ekho Moskvy og Dozhd er statlig sensur og brudd på grunnleggende menneskerettigheter, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

 • Historisk henvisning av situasjonen i Ukraina til Den internasjonale straffedomstol (ICC)

  03.03.2022 Nyhet Utenriksdepartementet

  Sammen med 38 andre land har Norge henvist situasjonen i Ukraina til ICCs hovedanklager for etterforskning. 28. februar annonsert ICCs hovedanklager Karim Khan at han vil åpne etterforskning av situasjonen i Ukraina. Med statspartshenvisningen kan hovedanklageren raskere sette i gang etterforskningen og sikre bevis. Slike henvisninger er sjeldne. Dette er første gang at Norge har stått bak en statspartshenvisning til ICC.

 • Skatteavtaler mellom Norge og andre stater

  03.03.2022 Artikkel Finansdepartementet

  Alminnelige avtaler til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, samt andre internasjonale avtaler på skatteområdet.

 • Presseinformasjon: Program for FNs sikkerhetsråd i mars

  03.03.2022 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Arbeidsprogrammet for FNs sikkerhetsråd i mars er klart. Denne måneden blir det blant annet  åpen debatt om kvinner, fred og sikkerhet på kvinnedagen 8. mars, uformelt møte om klima og sikkerhet, samt orientering om samarbeidet mellom FN og Den arabiske liga.

 • Statsministerens redegjørelse for Stortinget om krigen i Ukraina

  03.03.2022 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  President, krigen i Ukraina ryster nå en hel verden og hver og en av oss.En brutal invasjon av et stort, fredelig naboland har vi ikke sett i Europa siden andre verdenskrig. Det ukrainske folkets kamp, for egne liv og for egen frihet, kommer oss nær og rører oss alle.

  Av: Statsminister Jonas Gahr Støre