Saksgang: Forskrift om markedsføring av kreditt

Forskriften innebærer at det ved markedsføringen av kreditt ikke skal fremheves hvor lett tilgjengelig den er. Forskriften begrenser også adgangen til å fremheve tilleggsfordeler som gis kunden. Det er fortsatt lov å opplyse om disse i markedsføringen, men disse opplysningene skal ikke gis en mer fremtredende plass eller eksponering enn opplysninger om for eksempel kredittkostnadene osv. Det blir dessuten forbud mot å markedsføre kreditt ved dørsalg. Forskriften er en del av regjeringens arbeid med å forebygge gjeldsproblemer i private husholdninger.

Følg saken

 • Forskrift om markedsføring av kreditt

  Forskrift | Justis- og beredskapsdepartementet

  Fastsatt med hjemmel i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag § 46 tredje ledd og lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. § 6 femte ledd.

 • Spørsmål og svar om endring av regler for markedsføring av kreditt

  Artikkel | Finansdepartementet

  Regjeringen varslet tirsdag 4. april 2017 en offensiv i markedet for forbrukslån. Her er spørsmål og svar om regjeringens forslag.

 • Regjeringen varsler offensiv i markedet for forbrukslån

  Pressemelding | Finansdepartementet

  Forbrukslån markedsføres intensivt, og er i sterk vekst. For å møte utviklingen varsler regjeringen i dag en kraftfull pakke av tiltak som skal sørge for at markedet fungerer bedre.

 • Høring - Invitasjon til høringsmøte om forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring

  Høring | Justis- og beredskapsdepartementet

  Den voksende gjeldsbelastningen i privat hushold gir etter regjeringens syn grunn til bekymring. Det er særlig omfanget av kostbar forbrukskreditt som gir grunn til uro. Regjeringen arbeider med flere tiltak for å motvirke problemene. En innstramning av reglene om markedsføring av kreditt er et tiltak som kan forebygge gjeldsproblemer. I den anledning inviterer Justis- og beredskapsdepartementet til et høringsmøte om forslag til slike regler.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 23.03.2017

 • Vurderer å regulere markedsføring av kreditt

  Rapport | regjeringen.no

  Regjeringen har fått utredet hvilke muligheter myndighetene har til å regulere markedsføring av kreditt. Bakgrunnen er den økende gjeldsbyrden blant norske husholdninger, spesielt når det gjelder forbrukslån og kreditt.