Høring - Invitasjon til høringsmøte om forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring

Den voksende gjeldsbelastningen i privat hushold gir etter regjeringens syn grunn til bekymring. Det er særlig omfanget av kostbar forbrukskreditt som gir grunn til uro. Regjeringen arbeider med flere tiltak for å motvirke problemene. En innstramning av reglene om markedsføring av kreditt er et tiltak som kan forebygge gjeldsproblemer. I den anledning inviterer Justis- og beredskapsdepartementet til et høringsmøte om forslag til slike regler.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.03.2017