Kommunalnytt nr. 6 2015

Kommunalnytt er eit nyhetsbrev frå Kommunalavdelinga i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.