Plannytt 1/2009

Last ned Plannytt 1/2009.T-1479 / Desember 2009
ISSN 1502-1467 (Trykt)
ISSN 1502-2005 (E-tidsskrift)

Last ned Plannytt 1/2009 i pdf.

Innhold:

 • Ny kart- og planforskrift
 • Ny organisering av Planavdelingen i Miljøverndepartementet
 • Veiledning i forbindelse med iverksetting av ny plandel av plan- og bygningsloven
 • Temaveileder: Barn og unge
 • PLANSERIEN – et oppslagsverk for planleggere
 • Byggesaksdelen av plan- og bygningsloven – Hva skjer?
 • ByggSøk-plan - et verktøy for utarbeiding av reguleringsforslag
 • Regionalt planforum med lang tradisjon i Hordaland
 • Framtiden er LYS
 • Dynamisk lys i Hammerfest
 • Aktuelle lovarbeider for planleggere
 • Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene
 • Framtidens byer er på god vei
 • Lokalisering av statlige virksomheter
 • Ressurskommuner for universell utforming stevner videre
 • Nytt om Universell utforming
 • Livskraftige kommuner - nettverksarbeid styrker evne til miljø- og samfunnsutvikling
 • Innsigelsessaker