Ildsjelens gnist kan slukne av sure utsagn

To rygger viser t-skjorte med tekstene: Tilflyttingsøya Finnøy og Ta ansvar globalt - produser mat lokalt

Det finnes ildsjeler i alle kategorier og bransjer. (John Kåre Olsen, Distriktssenteret)

Negative folk er den største trusselen mot lokale ildsjeler. Verst oppleves det om kritikken sitter løst og om de blir møtt med mistro. Sosiale medier gjør det verre.

Dette er noen av funnene i rapporten ”Ildsjeler og lokalt utvikingsarbeid. Gløden, rollen og rammevilkårene”, som NIBR har gjennomført for Distriktssenteret.

Ildsjeler er gjerne motorer og har nøkkelposisjoner i de virksomheter de er engasjert i. NIBR har undersøkt 553 ildsjeler innen frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor. Ildsjelene har ikke bare positive erfaringer med å inneha en slik rolle. Svarene tyder på at problemene er de samme uansett hvor og hvilken type ildsjel man er. Hele 60 prosent av ildsjelene svarte at motkrefter og negative folk er en svært viktig årsak til demotivasjon og dalende engasjement.

En positiv lokal mentalitet fremmer lysten til å stå på videre
På den annen side kan en kultur som omkranser ildsjelers daglige innsats, bidra vesentlig til at de får energi og krefter til å yte mer enn gjennomsnittet.

Stikkord her er:

  • et miljø med aktiv frivillighet
  • levende dugnadsånd
  • anerkjennelse av ildsjelers innsats
  • raushet med «klapp på skulderen»,
  • en lokalkultur der det er «lov å lykkes» 
  • en mentalitet der det er rom for å prøve og feile

Ildsjeler er personer som gjør en ekstra innsats og mer enn forventet, som bidrar med innsatser som kommer lokalsamfunnet til gode og som tar initiativ til ny praksis, nye samarbeidsformer og nyskapende tiltak. Men det er også de som utrettelig gløder for en sak, et område og et sted, og som ofte bærer ansvaret for fellesskapsvirksomheter år etter år.

 

[Tilbake til Regionalnytt 3/2014]

Til toppen