Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Framtidens bygder

Regionalnytt 3 2015

Dette er fortsettelsen av artikkelen om Framtidens bygder, Ørland vil bygge 900 leiligheter i kommunesenteret, fra Regionalnytt 3 2015.

 

Den første parken kom i stand sist sommer etter at kommunen inviterte 30 arkitekt- og landskapsstudenter til Ørland for å lage forslag sammen med barn i kommunen. Nå er fase to av parkprosjektet i gang: Planen er en såkalt parkourpark, tilrettelagt for utendørs gymnastikk.

Private i førersetet

Kommunestyret inviterte næringslivet på flere møter som tok opp sentrumsutvikling. En til en-møter med alle grunneierne er også gjennomført. Etter at kommunen tok en utviklings- og pådriverrolle, ligger initiativet for utvikling av Brekstad nå hos private investorer. Plutselig skjer omtrent alt samtidig i Brekstads sentrumsutvikling. Ett utbyggingsprosjekt er alt godkjent. Flere næringsbygg i sentrum er oppkjøpt, og planarbeid for å gjøre dem om til boliger er i gang.

Kommunen stiller krav

Kravene fra kommunen er klare: Blant annet skal det være 200 kvadratmeter lekeareal for hver 25. boenhet. Matjord rundt sentrum skal ikke røres. Alt skal fortrinnsvis bygges i tre, som bidrag til den miljø- og klimavennlige profilen. 
- Det er først og fremst barnefamilier vi vil tiltrekke oss, og det ser lovende ut. Investorene ser at markedet er varmt. De satser nå på Brekstad, sier Heidi Fossland.

En framtidens bygd

Utviklingen av Brekstad har kommet med i fase to av satsingen Framtidens bygder, i regi av Norske arkitekters landsforbund (NAL),miljøstiftelsen Zero og TreFokus. Dette prosjektet er støttet gjennom den såkalte Bolystsatsingen, som Kommunal—og moderniseringsdepartementet har ansvaret for, og som pågår ut 2015. Hyppig rådgiving, en tilrettelagt fagdag og studietur til Malmø er eksempler på støtte Ørland kommune har fått fra Framtidens bygder. 

- Det har vært viktig å se hvordan andre har løst sine utfordringer siden vi nå driver med nybrottsarbeid hos oss. Studieturen gav oss for eksempel viktige innspill, forteller Heidi Fossland. 

- Her fikk vi sett og lært at en aktiv kommune med klare strategier for utvikling er nødvendig for å lykkes. I tillegg fikk vi sett effektene av en planlegging der trivsel i uterommene, og ikke bilens framkomst, er prioritert.

Imponert 

Prosjektleder i Framtidens bygder, Alf Waage, er imponert over hva Ørland kommune har fått til på så kort tid. 

- Kommunen hadde i realiteten to valg. De kunne fortsette som før og gi fra seg de fleste fordelene fra kampflybasen til Trondheim, eller kommunen kunne innta en utviklerrolle for å sørge for at det er på Brekstad det skjer. De har brukt mulighetsrommet. Kommuner i ferd med å skape en urban kystby der folk vil bo og næringsliv ønsker å være. Vi ser nå at andre gjerne vil lære av det som skjer på Brekstad: Herøy kommune i Møre og Romsdal vil høste fra Ørland kommunes erfaringer på Brekstad når de skal utvikle sitt kommunesenter, Fosnavåg, forteller Alf Waage.

Tett er attraktivt

Heidi Fossland er overbevist om at å bo bymessig er mer attraktivt for barnefamilier fremover. Å bo tett gir mer tid, mer kafèkultur. Det gir flere møter med mennesker, mer lek og mindre kjøring, sier Fossland. Barna som skal fylle de nye lekeplassene er på veg: - Foreløpig har vi ikke så stor nettoøkning i folketallet, men fødselsraten går i været, forteller Heidi Fossland. Hun humrer over at alle kvinner i en av gatene i Brekstad er gravide.

 

Til toppen