Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

 • Innholdstype

  NOU-er

Viser 1-8 av 117 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • NOU 2021: 9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

  Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering

  23.06.2021 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

  Utvalget som har vurdert ulike tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet, ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. august 2019. Utvalget har bestått av representanter fra de åtte største hovedorganisasjonene i arbeidslivet, samt

 • NOU 2021: 8 - Trygd over landegrensene

  Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser

  15.06.2021 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

  Trygdekoordineringsutvalget har kartlagt de internasjonale avtalene med betydning for trygdekoordinering som Norge er bundet av, og vurdert dem opp mot reglene i norsk trygdelovgivning. Utvalget fremmer forslag om å gjennomføre EUs

 • NOU 2021: 5 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2021

  25.03.2021 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

 • NOU 2021: 2 - Kompetanse, aktivitet og inntektssikring

  Tiltak for økt sysselsetting

  11.02.2021 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

  Sysselsettingsutvalgets arbeid er delt i to faser. Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe ble oppnevnt 12. januar 2018 for å analysere utviklingen i sysselsetting og mottak av inntektssikring og foreslå tiltak for at flere kommer i arbeid.

 • NOU 2020: 9 - Blindsonen

  Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området

  04.08.2020 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

  Utredningen er avgitt av det uavhengige granskingsutvalget som har gjennomgått forvaltningens feilpraktisering av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området.

 • NOU 2020: 8 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2020

  19.06.2020 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene imellom om økonomiske forhold så vidt

 • NOU 2019: 6 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019

  28.03.2019 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene imellom om økonomiske forhold så vidt

 • NOU 2019: 7 - Arbeid og inntektssikring

  Tiltak for økt sysselsetting

  28.03.2019 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

  Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe overleverte sin rapport til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie 28. mars 2019. Rapporten inneholder en beskrivelse og vurdering av utvikling i sysselsetting og bruk av ytelser, og en rekke forslag for å