Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Her finner du Kunnskapsdepartementets budsjettdokumenter og pressemeldinger om hovedprioriteringene for departementets fagområder.

Regjeringen la frem forslaget til statsbudsjett for 2012 torsdag 6. oktober 2011, kl. 10:00. Her finner du Kunnskapsdepartementets budsjettdokumenter og pressemeldinger om hovedprioriteringene for departementets fagområder.  
 

Budsjettdokumenter

 

Pressemedlinger fra Kunnskapsdepartementet