§ 4-18 Barnevernets kompetanse til å utøve partsrettigheter etter sosialtjenesteloven uten at omsorgsansvaret er overført fra foreldrene til barnevernet

§ 4-18 Barnevernets kompetanse til å utøve partsrettigheter etter sosialtjenesteloven uten at omsorgsansvaret er overført fra foreldrene til barnevernet (PDF)