§ 4-18 Personopplysningsloven - personvern - overhøring av telefonsamtaler med barn i fosterhjem

§ 4-18 Personopplysningsloven - personvern - overhøring av telefonsamtaler med barn i fosterhjem (PDF)