Årsrapport 2022 fra Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Til innholdsfortegnelse

Nasjonale kontaktpunkt

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper støttes av en unik ordning: nasjonale kontaktpunkt.

Alle land som slutter seg til OECDs retningslinjer, forplikter seg til å opprette et nasjonalt kontaktpunkt. De har i oppgave å fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, håndtere klagesaker og samarbeide internasjonalt. Sammensetningen i kontaktpunktene varierer fra land til land.

Unik mekanisme

Kontaktpunktordningen er den eneste internasjonalt anerkjente klagemekanismen knyttet til retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Kontaktpunktene behandler saker som angår selskaper med virksomhet i eller fra deres territorier. Formålet er å komme frem til løsninger mellom partene gjennom dialog og mekling.

Områder

Siden 2011 har de fleste klagesakene omhandlet følgende områder:

 • Menneskerettigheter (58 %)
 • Overordnede retningslinjer (51 %)
 • Sysselsetting og forholdet mellom partene i arbeidslivet (arbeidstakerrettigheter) (39 %)

Klagere

Det har vært en markant økning i antall saker i senere år. Siden 2011 har de fleste klagesaker blitt innsendt av:

 • Sivilsamfunnsorganisasjoner (41 %)
 • Fagforeninger (38 %)
 • Enkeltpersoner (18 %)

Resultater

 • Siden 2011 har 36 % av klagesakene som kontaktpunktene har behandlet resultert i en avtale
 • 33 % av alle avsluttede klagesaker har ført til endring i selskapets retningslinjer

Global dekning

51 land er tilsluttet OECDs retningslinjer, som innebærer over 50 % av verdens BNP og mer enn 70 % av utenlandske direkteinvesteringer.

Siden ordningen ble opprettet i år 2000, har kontaktpunktene håndtert mer enn 600 saker knyttet til selskapers aktiviteter i over 100 land.

OECD-land med kontaktpunkt

 • Australia
 • Belgia
 • Bulgaria
 • Canada
 • Chile
 • Colombia
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Hellas
 • Irland
 • Island
 • Israel
 • Italia
 • Japan
 • Latvia
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Mexico
 • Nederland
 • New Zealand
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spania
 • Storbritannia
 • Sveits
 • Sverige
 • Sør-Korea
 • Tsjekkia
 • Tyrkia
 • Tyskland
 • Ungarn
 • USA
 • Østerrike

Tilsluttede land med kontaktpunkt

 • Argentina
 • Brasil
 • Costa Rica
 • Egypt
 • Jordan
 • Kasakhstan
 • Kroatia
 • Marokko
 • Peru
 • Romania
 • Tunis
 • Ukraina
 • Uruguay

Et tegnet verdenskart, der OECD-landene og tilsluttede land med kontaktpunkt er markert med ulike farger.

Kartet er kun veiledende og tar ikke stilling til territoriell status eller suverenitet. 51 land har sluttet seg til OECDs retningslinjer, og er dermed forpliktet til å opprette et nasjonalt kontaktpunkt

Til forsiden