Årsrapport 2022 fra Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Til innholdsfortegnelse

Regnskap 2022

Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Kontaktpunktets budsjett har i hovedsak gått til honorar til medlemmene, vikarer og lønn til ansatte i sekretariatet. Øvrige midler har gått til mekling i klagesaker og utadrettet virksomhet. Kontaktpunktet hadde et overforbruk i 2022 på NOK 251 899, hvilket i hovedsak skyldtes utgifter til mekling i klagesaker.

Alle beløp er i NOK

2022 forbruk

Honorar, Kontaktpunktets medlemmer og vikarer

432 500

Midlertidig ansatte / honorarer til meklere

405 250

Lønn og overtid, sekretariatet

2 866 166

Reiser

180 657

Kjøp av fremmede tjenester (mekling m.v.)

1 124 954

IKT, diverse kontor og trykksaker

37 464

Utadrettet virksomhet, kurs og møter

580 977

Oversettelser

120 872

Annet

3 059

Totalt

5 751 899

Til forsiden