Årsrapport 2022 fra Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Til innholdsfortegnelse

Dette er Norges kontaktpunkt

Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv består av fire uavhengige eksperter. Medlemmene oppnevnes av Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, i samarbeid med Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet. De oppnevnes på grunnlag av faglig kompetanse, basert på forslag fra arbeidslivets parter (NHO og LO) og sivilsamfunnet ved ForUM for utvikling og miljø.

Kontaktpunktets sekretariat har tre ansatte. Kontaktpunktets medlemmer og sekretariat driver utstrakt informasjonsarbeid om OECDs retningslinjer og aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Sekretariatet forbereder også behandling av enkeltsaker for Kontaktpunktet og tilrettelegger for mekling.

Medlemmene

 • Frode Elgesem – leder, lagdommer i Borgarting Lagmannsrett
 • Cathrine Dehli – produktsjef, Celsia
 • Gro Granden – spesialrådgiver, LO
 • Beate Ekeløve-Slydal – politisk rådgiver, Amnesty International

Klagebehandling – vikarer

 • Njål Høstmælingen – avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, ledet en klagebehandling som vikar for Frode Elgesem
 • Ola Mestad – Professor dr. Juris ved Universitetet i Oslo, ledet en klagebehandling som vikar for Frode Elgesem
 • Per Bondevik – seniorrådgiver, FOKUS, vikar for Beate Ekeløve-Slydal
 • Katarina Sætersdal – seniorrådgiver, NHO, vikar for Cathrine Dehli

Sekretariatet

 • Kristel Tonstad – sekretariatsleder og fagdirektør
 • Åse Sand – seniorrådgiver
 • Elisabeth Andvig – seniorrådgiver

Cathrine Halsaa var sekretariatsleder frem til oktober 2022 og er i permisjon

Portrettbilder av medlemmene og sekretariatet.

Til forsiden