Forskrifter til jernbaneloven (lisensforskriften og tillatelsesforskriften)

Resultat: Tillatelsesforskriften og Lisensforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.09.2005Arbeidsgiverforeningen NAVO

Ingen merknader

Arbeids- og sosialdepartementet

Ingen merknader

CargoNet AS

Høringsuttalelse

Connex Tog AS

Høringsuttalelse

Drammen havn

Høringsuttalelse

Fiskeri- og kystdepartementet

Høringsuttalelse, Vedlegg

For Jernbane

Høringsuttalelse

GM-Gruppen

Høringsuttalelse

Jernbaneverket

Høringsuttalelse

Landsorganisasjonen i Norge

Høringsuttalelse

Larvik Havn KF

Høringsuttalelse, Tillegg

Norsk Havneforbund

Høringsuttalelse, Vedlegg: 1, 2, 3, 4

Norsk Jernbaneklubb

Ingen merknader

Norsk lokomotivmannsforbund

Høringsuttalelse

NSB AS

Høringsuttalelse

NSB Anbud AS

Høringsuttalelse

Nærings- og handelsdepartementet

Ingen merknader

Oslo kommune: Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Ingen merknader

AS Oslo Sporveier

Høringsuttalelse

Oslo Sporvognsdrift AS

Høringsuttalelse

Oslo T-banedrift AS

Høringsuttalelse

Statens jernbanetilsyn

Høringsuttalelse, Vedlegg

Utenriksdepartementet

Ingen merknader