Høring NOU 2021: 10 Ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet

Finansdepartementet sender med dette ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.04.2022