Høring - om endringer i alkohollovens forskrifter mv.

Resultat: Nye forskrifter 8. juni 2005 nr. 538 og 539 trådte i kraft 1. juli 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:


Høringsuttalelsene finnes i PDF- format.

Følgende høringsinstanser har svart:

Arbeidernes Edruskapsforbund
Actis Rusfeltets Samarbeidsorgan
Barne- og Familiedepartementet
Bamble kommune
Bergen kommunevedlegg 1vedlegg 2vedlegg 3
Bjugn kommune
Bryggeri og mineralvannforeningen
Coop NKL BA
Coop Norge AS
Datatilsynet
Drammen kommune
Elverum kommune
Finansdepartementetvedlegg 1
Fredrikstad kommune
Flekkefjord kommune
Frogn kommune, vedlegg 1
Fræna kommune
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Vestfold
Hamar kommune
Handel og Kontor i Norge
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helse- og omsorgsdepartementet
Helsetilsynet
Horten kommune
Hotell- og restaurantarbeidersamfunnet
IOGT i Norge
Justervesenet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Konkurransetilsynet
Kristiansand kommune
KS
Landbruks- og matdepartementet
Larvik kommune, Rådmannen
Landsorganisasjonen i Norge
Lenvik kommune, vedlegg 1
Lindås kommunevedlegg 1
Miljøverndepartementet
Moderniseringsdepartementet,vedlegg 1vedlegg 2
Molde kommune,vedlegg 1
Målselv kommune
Norges colonialgrossisters forbund
Norske Maritime Leverandører
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo kommune bydel Nordre Aker
Oslo kommunevedlegg 1vedlegg 2vedlegg 3
Politidirektoratet
Porsgrunn kommunevedlegg 1
Reiselivsbedriftenes landsforening
Roan kommune
Samferdselsdepartementet
Samfunns- og næringslivsforskning
Sarpsborg kommune
Sortland kommune
Sosial- og helsedirektoratet
Statistisk Sentralbyrå
Trondheim kommune,vedlegg 1
Universitetet i Stavanger,vedlegg 1
Utenriksdepartementet
Vin- og brennevinsleverandørenes forening,vedlegg 1
Vinmonopolet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Ålesund kommune