Høring - Rapport om den norske filmbransjen

Kultur- og kirkedepartementet sender med dette på høring rapporten ”Kartlegging og vurdering av utviklingen i den norske filmbransjen” utarbeidet av Rambøll Management. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.03.2006