Høyring - Forslag til endringar i taubaneloven og tivoliloven

Samferdselsdepartementet sender med dette på høyring framlegg til endring i taubaneloven og tivoliloven som vil gi Statens havarikommisjon (SHK) mynde til å undersøke ulykker og hendingar på taubane- og tivoliområda.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 24.01.2022