Meld. St. 14 (2012–2013)

Kompetanse for en ny tid

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Forsvarsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Forsvarsdepartementet 1. mars 2013 om Kompetanse for en ny tid blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside