Meld. St. 1 (2021–2022)

Nasjonalbudsjettet 2022

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Finansdepartementet 1. oktober 2021 om Nasjonalbudsjettet 2022 blir sendt Stortinget.

Til forsiden