NOU 1994: 4

Kontrollen med de hemmelige tjenester

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester, det vil si for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene, ble oppnevnt ved Kgl. resolusjon 24. september 1993 med frist til den 1. januar 1994 med å framlegge innstilling. Innstillingen avgis nå. Den er enstemmig.

Oslo, den 7. februar 1994

Arne Skauge

Tom Thoresen

Svein Alsaker

Karin M. Bruzelius

Johan Buttedahl

Arent M. Henriksen

Helga Hernes

Ingelin Killengreen

John Lunde

Anders Mjelde

Erik Mo

Jon Karlsrud

Til forsiden