NOU 1995: 4

Virkemidler i miljøpolitikken

Til innholdsfortegnelse

Til Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet oppnevnte i oktober 1992 et utvalg for å vurdere virkemiddelbruken i miljøpolitikken.

Utvalget legger med dette frem sin utredning. Utredningen er enstemmig hvor ikke annet fremgår.

Oslo i februar 1995

Atle Fretheim

Geir Asheim

Eivind Berg

Hans Chr. Bugge

Aarne Ø. Røvik

Tore Raasok

Alette Schreiner

Inger Glad Stokland

Eivind Tandberg

Anders Haugestad

Øivind Holm

Dag Petter Sødal

Til forsiden