NOU 1999: 13

Kvinners helse i Norge

Til innholdsfortegnelse

Til Sosial- og helsedepartementet

Utvalg til å utrede kvinners helse i Norge ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. september 1997.

Utvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo, den 28. januar 1999

Johanne Sundby

leder

Hildegunn Bomnes

Anne Eskild

Steinar Haukland

Solveig H. Johansen

Knut Oftung

Lars Nygård

Merethe Storødegaard

Anne Berit Mong Haug

Liv Eli Halsa

Marianne Noodt

Arnhild Taksdal

Til forsiden