Til Sosial- og helsedepartementet

Sosial – og helsedepartementet oppnevnte 11. juli 1997 et utvalg som skulle vurdere ordningen med sjømannspensjon og mulige alternativer til denne. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, 15. januar 1999

Sverre Bjørnstad

Jone Engh

Lars S. Keim

Erling Kristiansen

Egil Langseth

Edith Midelfart

Rune Mjøs

Arnljot Muren

Karl A. Olsen

Årstein Risan

Aase Rokvam

Karl Seip

Lars R. Bærøe

Magne Olsen

Til forsiden