NOU 2006: 15

Frivillighetsregister

Til innholdsfortegnelse

Til Kultur- og kirkedepartementet

I august 2005 nedsatte Kultur- og kirkedepartementet en arbeidsgruppe for å utrede ulike sider ved et frivillighetsregister. Arbeidsgruppen leverer med dette sin innstilling.

Oslo 22. juni 2006

Geir Woxholth

Anne Lise Ryel

Kristen Ulstein

Erik Fossum

Berit Hovland

Håkon Lorentzen

Ina Kathrine Ruud

Gro Paudal

Ivar Storvik

Til dokumentets forside