NOU 2008: 10

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2008

Til innholdsfortegnelse

4 Tabellvedlegg

Tabell 4.1 Skattesatser og beløpsgrenser for inntektsårene 2002 – 2008

  2002200320042005200620072008
a. Trygdeavgift
Lønnsinntekt7,8 pst.7,8 pst.7,8 pst.7,8 pst.7,8 pst.7,8 pst.7,8 pst.
Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk og fiske7,8 pst.7,8 pst.7,8 pst.7,8 pst.7,8 pst.7,8 pst.7,8 pst.
Annen næringsinntekt110,7 pst.10,7 pst.10,7 pst.10,7 pst.10,7 pst.10,7 pst.11,0 pst.
Pensjonsinntekt3,0 pst.3,0 pst.3,0 pst.3,0 pst.3,0 pst.3,0 pst.3,0 pst.
b Toppskatt til staten
Trinn 1
Sats213,5 pst.13,5 pst.13,5 pst.12,0 pst.9 pst.9 pst.9 pst.
Innslagspunkt, klasse 1320 000 kr340 700 kr354 300 kr381 000 kr394 000 kr400 000 kr420 000 kr
Innslagspunkt, klasse 2342 200 kr364 000 kr378 600 kr393 700 krOpphevetOpphevetOpphevet
Trinn 2
Sats319,5 pst.19,5 pst.19,5 pst.15,5 pst.12 pst.12 pst.12 pst.
Innslagspunkt830 000 kr872 000 kr906 900 kr800 000 kr750 000 kr650 000 kr682 500 kr
Skatter på alminnelig inntekt
c Kommune, fylkes- og fellesskatt
Finnmark og Nord- Troms24,5 pst.24,5 pst.24,5 pst.24,5 pst.24,5 pst.24,5 pst.24,5 pst.
Landet ellers28,0 pst.28,0 pst.28,0 pst.28,0 pst.28,0 pst.28,0 pst.28,0 pst.
d Maksimale marginale skattesatser
Samlet maksimal marginalskatt på lønn (ekskl. arbeidsgiveravgift) og personinntekt fra næringsvirksomhet i jordbruk, skogbruk og fiske55,3 pst.55,3 pst.55,3 pst.51,3 pst.47,8 pst.47,8 pst.47,8 pst.
Samlet maksimal marginalskatt på personinntekt fra annen næringsvirksomhet55,3 pst.55,3 pst.55,3 pst.54,2 pst.50,7 pst.50,7 pst.51,0 pst.
Standardfradrag mv.
e Klassefradrag
Klasse 130 100 kr31 600 kr32 900 kr34 200 kr35 400 kr37 000 kr38 850 kr
Klasse 260 200 kr63 200 kr65 800 kr68 400 kr70 800 kr74 000 kr77 000 kr
f Minstefradrag for lønnsinntekt
Sats23,0 pst.24,0 pst.24,0 pst.31,0 pst.34,0 pst.36,0 pst.36,0 pst.
Øvre grense43 000 kr45 700 kr47 500 kr57 400 kr61 100 kr63 800 kr67 000 kr
Nedre grense4000 kr4000 kr4000 kr4000 kr4000 kr4000 kr4000 kr
g Minstefradrag for pensjonsinntekt
Sats23,0 pst.24,0 pst.24,0 pst.24,0 pst.24 pst.26 pst.26 pst.
Øvre grense43 000 kr45 700 kr47 500 kr49 400 kr51 100 kr53 400 kr56 100 kr
Nedre grense4000 kr4000 kr4000 kr4000 kr4000 kr4000 kr4000 kr
h Lønnsfradrag431 800 kr31 800 kr31 800 kr31 800 kr31 800 kr31 800 kr31 800 kr
i Særfradrag for alder og uførhet18 360 kr18 360 kr18 360 kr19 368 kr19 368 kr19 368 kr19 368 kr
j Avtrappingssats, skatte­reduksjons-regelen55,0 pst.55,0 pst.55,0 pst.55,0 pst.55,0 pst.55,0 pst.55,0 pst.
k Skattefrie nettoinntekter, pensjonister
Enslige81 100 kr85 200 kr88 600 kr92 100 kr95 300 kr99 600 kr104 600 kr
Ektepar131 700 kr138 300 kr143 800151 000156 300 kr163 300 kr171 500 kr
l foreldrefradrag (for barn under 12 år)
Øvre grense, ett barn25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr
Øvre grense, to barn30 000 kr30 000 kr30 000 kr30 000 kr30 000 kr30 000 kr40 000 kr
Øvre grense, tre barn30 000 kr30 000 kr30 000 kr35 000 kr35 000 kr35 000 kr55 000 kr
Øvre grense, fire barn30 000 kr30 000 kr30 000 kr40 000 kr40 000 kr40 000 kr70 000 kr
Osv.
n Generelle satser for barnetrygd5
Pr. barn11 664 kr11 664 kr11 640 kr11 640 kr11 640 kr11 640 kr11 640 kr
Sum barnetrygd (til orientering)
1 barn11 664 kr11 664 kr11 640 kr11 640 kr11 640 kr11 640 kr11 640 kr
2 barn23 328 kr23 328 kr23 280 kr23 280 kr23 280 kr23 280 kr23 280 kr
Osv.
p Ekstra barnetrygd til barn mellom 1-3 år57 884 kr7 884 krOpphevetOpphevetOpphevetOpphevetOpphevet
q Ekstra barnetrygd i Finnmark og Nord-Troms3 792 kr3 792 kr3 840 kr3 840 kr3 840 kr3 840 kr3 840 kr

1 For næringsinntekt over 12 G ble det betalt 7,8 pst. trygdeavgift fram til og med 2004.

2 For skattytere i Finnmark og Nord-Troms utgjør satsen 7 pst.

3 Trinn 2 i toppskatten gjaldt ikke for skattytere i Nord-Troms og Finnmark fram t.o.m. 1998. Det nye trinn 2 i toppskatten som ble innført f.o.m. 2000 gjelder derimot også for skattytere i Nord-Troms og Finnmark.

4 Skattyter må velge mellom minstefradrag og lønnsfradrag.

5 Ekstra barnetrygd til barn mellom 1 og 3 år ble fjernet fra 1. august 2003, dvs. med unntak for enslige forsørgere med overgangsstønad. Denne gruppen har fortsatt ekstra barnetrygd med en sats på 7 920 kroner fra 2004.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 4.2 Utvikling i grunnbeløpet, minstepensjonene for enslige og ektepar og pensjonene til enslige fødte uføre/unge uføre i perioden 1.5.1993-30.4.2008. Kroner

        Årlig pensjon til enslige fødte uføre/unge uføre1
  GrunnbeløpetÅrlig minstepensjon for ensligÅrlig minstepensjon for ekteparPensjon før 1.1.922Pensjon tidligst fra 1.1.923
1.05.93-31.12.9337 30059 86896 81692 68888 992
1.01.94-30.04.9437 30059 868101 088492 68888 992
1.05.94-31.12.9438 08061 116103 20094 62090 852
1.01.95-0.04.95538 08061 512103 99294 62090 852
1.05.95-30.04.9639 23063 372107 13697 48893 600
1.05.96-30.04.9741 00066 240111 984101 89297 836
1.05.97-0.04.98642 50069 360117 456105 672101 412
1.05.98-0.04.99745 37081 360140 040112 752108 252
1.05.99-30.04.0046 95084 204144 912116 676112 032
1.05.00-30.04.0149 09088 032151 512121 992117 132
1.05.01-30.04.0251 36092 100158 532127 632122 544
1.05.02-30.04.0354 17097 140167 208134 616129 252
1.05.03-30.04.0456 861101 964181 2008141 300135 660
1.05.04-30.04.0558 778105 408190 2409146 064140 244
1.05.05-30.04.0660 699108 852199 51210150 840144 828
1.05.06-30.04.0762 892112 788206 712156 288150 060
1.05.07-30.04.0866 812119 820219 600166 032159 413

1 Personer som er født uføre eller har blitt uføre før fylte 26 år har rett til en garantert minstetilleggspensjon fra folketrygden.

2 Uførepensjonen er beregnet ut i fra 3,3 i sluttpoengtall og en pensjonsprosent på 45 pst.

3 Uførepensjonen er beregnet ut i fra 3,3 i sluttpoengtall og en pensjonsprosent på 42 pst.

4 Hevingen av særtilleggsats for ektepar fra 1.1.94. Ny sats 2*60,5 pst. av grunnbeløpet, dvs. dobbelt av satsen for enslige.

5 Heving av særtilleggssatsen fra 1.1.95. Høy sats utgjør 61,55 pst. av grunnbeløpet.

6 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.97. Høy sats utgjør 63,2 pst. av grunnbeløpet.

7 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.98. Høy sats utgjør 79,33 pst. av grunnbeløpet.

8 Heving av grunnpensjon for ektepar fra 1.5. 2003. Hver ektefelle mottar en grunnpensjon på 0,8 G.

9 Heving av grunnpensjon for ektepar fra 1.5. 2004. Hver ektefelle mottar en grunnpensjon på 0,825 G.

10 Heving av grunnpensjon for ektepar fra 1.5. 2005. Hver ektefelle mottar en grunnpensjon på 0,85 G

Kilde: Arbeids-og inkluderingsdepartemenetet.

Tabell 4.3 Timelønnskostnader for arbeidere i industrien hos Norges handelspartnere. Prosentvis vekst fra året før1

  1997199819992000200120022003200420052006
Sverige4,94,22,44,03,94,33,83,62,93,0
Tyskland1,2-1,71,86,52,42,42,70,60,61,6
Storbritannia5,97,04,73,65,74,56,14,04,34,0
Danmark5,03,75,73,44,14,23,53,52,42,0
USA2,51,82,04,04,45,34,12,93,00,1
Nederland4,04,24,74,56,05,53,81,93,10,7
Frankrike2,72,32,64,83,83,12,42,23,02,8
Italia3,60,52,12,43,84,65,25,82,72,5
Finland1,9-0,25,84,74,53,43,04,02,04,4
Kina
Japan3,30,40,71,7-0,5-0,80,90,8-0,1-0,9
Polen14,010,06,56,82,91,92,83,85,9
Belgia2,03,02,04,91,73,81,92,92,52,5
Sør-Korea13,16,110,36,46,810,35,37,25,47,6
Irland3,65,96,57,010,05,94,34,36,46,5
Spania4,80,94,43,15,34,84,93,73,84,2
Sveits0,20,80,21,32,71,81,10,51,11,1
Hong Kong5,10,4-0,41,95,6-1,4-2,3-0,62,42,2
Østerrike1,72,22,51,92,92,52,71,73,42,8
Singapore3,63,1-4,25,80,0-4,14,40,2-3,911,7
Portugal9,54,21,62,45,24,22,52,54,34,2
Russland
Canada0,31,41,22,42,94,74,13,72,20,4
Tyrkia
Tsjekkia10,69,111,77,92,45,36,25,23,25,9
Norges handelspartnere3,82,73,34,34,03,83,62,92,62,7
Memo:
Norge4,07,94,63,06,45,43,95,92,84,3

1 For noen land er det er usikkert i hvilken grad tallene inkluderer pensjonskostnader.

Kilde: BLS og Beregningsutvalget.

Tabell 4.4 Lønnskostnader per ansatt i markedsrettet virksomhet hos Norges handelspartnere. Prosentvis vekst fra året før

  1998199920002001200220032004200520062007
Sverige3,11,27,24,62,52,44,23,31,74,7
Tyskland0,81,02,01,61,31,60,1-0,11,31,3
Storbritannia7,24,65,84,82,84,64,14,54,13,6
Danmark4,03,73,24,23,73,42,43,63,63,9
USA5,44,56,72,63,33,34,53,44,05,0
Nederland4,23,54,84,84,43,23,40,72,42,6
Frankrike1,41,92,32,33,43,04,03,13,43,3
Italia-1,01,91,92,41,81,83,22,52,12,1
Finland5,02,44,35,21,22,33,53,42,82,7
Kina
Japan-1,2-1,60,1-1,2-2,1-1,2-0,90,10,10,0
Polen14,712,610,29,50,50,30,8-0,23,18,1
Belgia1,23,71,83,73,51,42,21,23,12,7
Korea4,42,13,26,64,87,04,23,92,55,9
Irland4,94,18,76,63,84,25,75,15,04,4
Spania1,31,92,94,13,52,71,81,81,22,3
Sveits0,31,62,63,71,7-0,7-0,83,23,82,6
Hong Kong
Østerrike2,61,62,22,12,61,82,12,32,52,4
Singapore
Portugal2,02,35,33,02,85,22,30,92,93,2
Russland
Canada3,03,24,92,21,02,24,35,23,95,4
Tyrkia
Tsjekkia9,77,97,47,27,08,76,04,46,37,6
Norges handelspartnere3,22,44,53,62,52,62,82,52,53,5
Memo:
Norge7,56,14,57,03,92,54,44,65,85,8

Kilde: OECD Economic Outlook 82 (publisert desember 2007) og Beregningsutvalget.

Tabell 4.5 Timelønnskostnader i Norge i forhold til handelspartnere i EU i 2007 for alle ansatte i industrien. Handelspartnerne i tabellen =100

Norge125
Belgia118
Sverige114
Danmark109
Tyskland109
Frankrike107
Nederland101
Finland100
Østerrike99
Storbritannia90
Irland87
Italia81
Spania65
Portugal30
Tsjekkia24
Polen19

Kilde: Eurostat, Statistisk sentralbyrå, EU-kommisjonen og Beregningsutvalget.

Tabell 4.6 Brutto driftsresultatandel i industrien.1 Prosent

  199619971998199920002001200220032004200520062007
Norge29,828,527,528,930,432,129,932,935,035,535,1
Handelspartnerne1,233,235,035,835,836,233,633,933,935,2
Memo:
Hele økonomien
Fastlands-Norge38,137,436,635,535,836,336,337,638,238,838,437,5
Handelspartnerne141,041,340,940,740,339,740,040,441,141,442,6

1 Sammenveid med konkurranseevnevekter.

2 Ikke oppdatert.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, OECD, Eurostat, Statistiska centralbyrån og Beregningsutvalget.

Tabell 4.7 Lønnsomhetsutviklingen basert på mikroøkonomiske mål. Industrien. Norge og handelspartnere. Prosent

  1997199819992000200120022003200420052006
Driftsmargin
Norge25,34,84,35,04,03,24,75,75,56,5
EUR-914,95,05,65,95,04,64,55,15,24,8
USA4,35,35,46,56,6
Totalrentabilitet
Norge28,87,76,16,76,24,74,15,68,99,8
EUR-917,17,37,17,77,26,15,96,46,87,8
USA3,85,87,59,610,5
Egenkapitalandel
Norge236,337,438,935,936,342,143,243,444,343,0
EUR-9138,038,438,738,538,638,538,638,739,238,8
USA38,536,740,241,842,4

1 Et uveid gjennomsnitt av 9 EU-land (Belgia, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Tyskland og Østerrike). For Finland har vi kun data for perioden 1999-2005. For totalrentabilitet inngår ikke tall for Østerrike.

2 På grunn av endringer i kontoplanen i forbindelse med overgangen til regnskapsloven av 1998, er det brudd i statistikken fra og med regnskapsåret 1999.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og European Commission, Economic and Financial Affairs DG, BACH.

Tabell 4.8 Husholdninger og ideelle organisasjoner. Inntekter og utgifter. 2000-2007

    2000200120022003200420052006*2007*
Inntekter928,7967,01043,81094,01122,51208,61190,91301,3
Lønn520,4548,2580,6591,85620,2654,2709,1777,4
Blandet inntekt1/driftsresultat91,193,499,2103,997,698,7102,2100,6
Herav: Tjenester fra egen bolig40,142,345,344,541,540,940,034,7
Formuesinntekter71,664,997,0103,5100,3138,253,273,1
Herav:avkastning på forsikringskrav19,823,523,525,125,825,526,325,5
Herav: Mottatt aksjeutbytte29,813,643,455,563,299,87,614,0
Offentlige stønader195,4209,7225,8247,3254,6258,8266,9278,3
Andre inntekter, netto40,240,530,135,937,146,049,358,6
Utgifter286,5312,1326,6325,9324,8339,6361,2426,6
Skatt av inntekt og formue216,7229,7237,7243,9258,4271,8285,7314,5
Formuesutgifter59,872,077,870,553,755,065,298,8
Korreksjon for indirekte målte banktjenester19,821,623,828,233,234,332,640,7
Disponibel inntekt661,9676,5740,9796,3830,9903,3862,3915,4

* Foreløpige tall

1 Blandet inntekt inneholder i tillegg til husholdningenes inntekter fra næringsvirksomhet også beregnet avkastning av egen bolig.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.9 Beregnet årslønnsvekst1 fra året før for flere grupper. Utfyllingstabell til tabell 1.1

Arbeidere i NHO-bedrifter2:
ÅrArbeidere i altIndustri­arbeidereNærings- og nytelseTekstil- og bekledningTreindustriTreforedling- og papir­vareind.Grafisk industriKjemisk industriMineralbarb. industriElektro­kjemisk industriJern- og metall­industri
19986,25,65,36,66,45,65,35,65,74,85,6
19994,94,74,23,12,55,34,23,26,16,05,3
20004,54,53,93,94,38,14,42,96,14,34,1
20014,94,94,24,74,35,37,75,35,05,85,0
20025,65,06,14,66,14,83,45,45,24,05,5
20034,03,54,04,63,04,32,94,23,67,82,5
20043,63,64,04,63,13,63,92,54,42,34,0
20053,23,43,63,43,13,53,83,33,23,93,6
20064,23,63,32,53,94,23,33,84,83,33,8
2007 5,45,54,44,05,64,95,45,14,37,05,4
1997-0757,554,252,350,851,262,254,149,860,461,554,9
Gj. sn per år4,64,44,34,24,25,04,44,14,84,94,5
Årslønn 2007kr 338 500kr 334 800kr 308 100kr 277 200kr 307 800kr 325 600kr 390 400kr 322 000kr 311 300kr 370 700kr 345 500
Arbeidere i NHO-bedrifter2:
Bygg- og anleggs­virksomhetFunksjonærer i NHO-bedrifterVarehandel
ÅrI altByggevirk.TransportsektorenI altIndustrifunk.Forretnings- og sparebanker5I altEngros­­handelDetalj­handelHotell- og rest.3Forsikring
19986,96,86,46,66,86,86,25,47,16,27,3
19995,75,84,84,84,75,14,75,14,04,14,3
20005,35,54,24,64,75,34,54,64,24,43,9
20014,95,25,37,15,34,75,25,34,63,64,2
20025,35,35,45,66,16,24,44,25,55,66,0
20033,73,95,25,14,64,54,64,25,03,1-
20043,63,64,04,13,84,03,93,34,31,5-
20052,72,93,84,14,37,73,74,03,92,5-
20063,94,13,95,14,65,63,43,44,63,3-
20075,45,54,56,35,75,25,95,55,04,2-
1997-0758,860,659,068,263,870,957,555,360,145,8-
Gj. sn per år4,74,94,75,35,15,54,64,54,83,8-
Årslønn 2007kr 362 600kr 359 900kr 307 500kr 501 600kr 502 100kr 478 800kr 382 300kr 421 800kr 326 000kr 269 700-
StatenKommuneneSpekter-bedrifter
ÅrForretningsmessig tjenesteytingI altSivil ytre etat4Forretn. drift4Undervisnings-sektoren6I altHelseforetakeneØvrige bedrifter
19985,96,47,66,85,85,9--
19995,64,72,03,14,55,0--
20005,24,64,74,46,04,0--
20014,14,23,44,37,83,5--
20024,65,96,44,08,26,05,35,5
20034,84,3--5,44,4773,8
20043,53,7--3,23,8383,4
20052,43,4--3,03,43,383,6
20063,24,5--2,63,9113,794,810
2007 5,05,13,64,84,995,3
1997-0754,257,9--62,854,8--
Gj. sn per år4,44,7--5,04,5--
Årslønn 2007kr 446 300kr 384 900--kr 390 300kr 344 400kr 403 5008kr 370 900

1 Veksttallene er per årsverk for arbeidere i NHO-bedrifter, funksjonærer i NHO-bedrifter fra og med 2002, staten, skoleverket, kommunene, hotell- og restaurantvirksomhet og Spekter-bedrifter. For de andre er de for heltidsansatte.

2 Gjelder for arbeidere med gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid, for dagarbeidere betyr dette 37,5 t/uke.

3 Omfatter månedslønte, prosentlønte og timelønte arbeidstakere. Både heltids- og deltidsansatte er med i veksttallet. Årslønnsnivået er et gjennomsnitt for fastlønte og prosentlønte. Bedrifter som tidligere var medlemmer i Forbundet for Overnatting og Servering (FOS)kom med i statistikken for 1996. Denne gruppen utgjør 30-40 prosent i grunnlagsmaterialet og er med i veksttallet for 1997-98 og etterfølgende år.

4 Lønnsutviklingen mellom lønnsstatistikkens tellingstidspunkter. For de andre er det lagt til grunn årsgjennomsnittet.

5 Forretnings- og sparebanker og forsikring under ett som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring. Forsikring er inkludert fra og med 2003.

6 Tallet for 2004 og 2005 er for undervisningspersonell med i hovedsak sentral lønnsdannelse i kommunene og ekskl. Oslo kommune.

7 Legene trakk opp lønnsveksten med om lag 2 prosentpoeng

8 Heltidsansatte

9 Lønnsveksten i 2006 og 2007 er per årsverk og er beregnet av Spekter på grunnlag av et datamateriale de har innhentet per oktober i årene 2005 – 2007 supplert med innhenting også på andre tidspunkter, bl.a. i februar 2007. Spekter beregnet også lønnsveksten for årene 2002 og 2003. For årene 2004 og 2005 er lønnsveksten for heltidsansatte og er beregnet av SSB. På grunnlag av innhentet lønnsdata per oktober i årene 2005 - 2007 har SSB beregnet lønnsveksten for heltidsansatte til 3,0 prosent fra 2005 til 2006 og til 6,8 prosent fra 2006 til 2007.

10 Ekskl. flygeledere var lønnsveksten 4,4 prosent.

11 Tallet for 2006 er justert som følge av en korrigering av 2006-statistikkgrunnlaget for høyskolegruppen.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Tabell 4.10 Kvinners lønn som andel av menns fordelt på utdanning, herunder fagutdanning og næring. Heltidsansatte. 1997-2007

                        Månedslønn*12 1.9/1.10.2007
  19971998199920002001200220032004200512006120071MennKvinner
Utdanning på grunnskolenivå
Industri i alt87,888,189,188,888,989,188,389,692,892,592,2323 400298 300
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt92,091,190,389,192,985,987,492,3100,8102,8100,4313 800315 100
Varehandel i alt82,782,983,584,184,685,485,486,087,686,486,3340 200293 600
Finanstjenester i alt82,581,682,782,781,779,477,477,479,377,174,9482 600361 400
Skoleverket i alt93,488,089,095,998,392,493,396,696,5101,13103,4341 900353 400
Staten i alt93,292,792,992,891,692,691,793,692,892,694,4334 900316 300
Kommune og fylkeskommune i alt293,092,892,291,992,792,792,592,194,594,1394,0306 300287 900
Helseforetak92,392,193,191,495,795,994,6308 700292 000
Utdanning på videregående skolenivå
Industri i alt88,587,888,389,889,489,689,289,490,390,488,8383 000340 000
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt95,791,192,094,293,693,494,295,594,693,691,5385 100352 300
Varehandel i alt82,782,583,282,784,084,285,385,683,883,582,5401 500331 200
Finanstjenester i alt79,879,779,980,379,278,678,778,878,576,475,5511 600386 400
Skoleverket i alt87,388,090,389,891,091,493,192,191,493,5395,8376 200360 300
Staten i alt90,690,290,488,289,088,587,989,990,490,391,1361 200329 000
Kommune og fylkeskommune i alt291,292,892,992,893,392,993,593,092,392,8392,6331 600307 000
Helseforetak90,892,091,290,189,188,887,8353 000309 800
Utdanning på videregående skolenivå, herav fagutdanning
Industri i alt91,189,691,392,492,192,390,589,891,090,888,0381 300335 500
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt92,988,491,188,592,490,789,490,990,788,288,3385 300340 400
Varehandel i alt84,784,285,486,986,085,386,287,285,585,184,0378 600318 200
Finanstjenester i alt82,378,881,580,178,579,980,581,683,783,777,7465 800362 100
Skoleverket i alt84,083,987,487,789,187,988,686,586,286,3391,6382 000350 000
Staten i alt89,788,689,087,689,089,088,090,290,790,090,3346 200312 700
Kommune og fylkeskommune i alt290,193,193,592,592,292,292,391,591,291,5390,9325 600296 000
Helseforetak89,989,587,887,787,185,7349 200299 100
Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år
Industri i alt80,381,882,182,283,283,883,382,582,782,081,9525 900430 900
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt82,179,879,682,484,378,584,684,683,283,886,2510 100439 700
Varehandel i alt74,575,377,076,775,877,878,078,479,879,977,0534 300411 600
Finanstjenester i alt76,176,578,578,775,276,074,975,673,771,069,5678 800471 600
Skoleverket i alt95,094,995,295,195,596,496,697,397,997,7397,9399 800391 400
Staten i alt93,293,193,091,591,391,291,994,294,894,194,0398 900374 900
Kommune og fylkeskommune i alt290,492,092,293,292,391,791,891,590,691,3390,4400 100361 800
Helseforetak95,395,494,593,393,693,894,3402 000379 200
Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år
Industri i alt83,881,779,780,682,981,481,481,382,081,581,6661 200539 300
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt78,682,478,179,579,481,087,187,281,892,383,1656 800545 900
Varehandel i alt79,276,982,378,781,181,086,287,391,287,381,5643 800524 700
Finanstjenester i alt75,575,479,577,978,578,280,378,976,674,773,9774 700572 400
Skoleverket i alt95,095,094,995,295,795,996,396,696,696,696,5445 800430 300
Staten i alt91,691,690,789,890,190,290,490,891,190,990,4477 400431 600
Kommune og fylkeskommune ialt286,885,385,985,785,492,191,191,390,390,990,7470 100426 500
Helseforetak82,881,680,178,678,478,678,5695 000545 400

1 Endrede definisjoner på utdanningsnivåene for 2005 -2007. I forhold til tidligere statistikk er det noen flere som har grunnskole og noen færre som har videregående skole som høyeste utdanning.

2 Ansatte i kraftforsyning og undervisningspersonell i skoleverket er ikke med i statistikkgrunnlaget.

3 Tallet for 2006 er justert som følge av en korrigering av 2006-statistikkgrunnlaget for høyskolegruppen.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Tabell 4.11 Kvinners gjennomsnittslønn som andel av menns gjennomsnittslønn etter næring per 1.9/1.10. Heltids- og deltidsansatte hvor deltid er omgjort til heltidsekvivalenter

                      Månedslønn*12 1.9/1.10
                      MennKvinner
  19971998199920002001200220032004200512006120062006
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift77,177,579,879,280,585,387,685,386,788,3573 400506 100
Industri86,386,386,287,487,387,587,087,588,588,9368 500327 600
Kraftforsyning87,887,888,087,787,489,387,287,689,888,7421 400373 700
Bygge- og anleggsvirksomhet94,090,191,192,492,692,494,995,896,597,6350 400341 900
Varehandel78,377,779,178,579,479,780,681,079,979,8378 900302 400
Hotell- og restaurantVirksomhet89,590,488,489,889,089,4294 900263 500
Samferdsel88,187,085,886,386,287,688,088,389,589,2380 900339 900
Finanstjenester73,473,474,273,771,671,971,972,470,668,1575 200391 900
Eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting73,872,375,475,176,376,477,678,578,979,3447 500354 900
Staten88,988,688,987,388,088,287,789,289,789,7391 400351 100
Undervisningspersonale i skoleverket93,293,393,593,493,994,895,196,096,796,7390 900378 000
Kommune og fylkeskommune287,087,286,687,090,291,491,791,491,292,4339 500313 600
Helseforetak76,778,676,076,178,278,2442 000345 600
Privat undervisning81,785,484,985,183,885,587,187,387,087,3390 200340 700
Private helse- og sosialtjenester87,387,187,385,387,385,986,384,785,284,6357 200302 200
Sosiale og personlige tjenester80,282,085,583,885,684,686,686,687,487,0406 500353 600
Gjennomsnitt/sum (heltids- + deltidsansatte)83,783,683,483,583,383,984,384,784,784,7392 100332 300

1 Endrede definisjoner på utdanningsnivåene for 2005 og 2006. I forhold til tidligere statistikk er det noen flere som har grunnskole og noen færre som har videregående skole som høyeste utdanning.

2 Ansatte i kraftforsyning og undervisningspersonell i skoleverket er ikke med i statistikkgrunnlaget.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.12 Gjennomsnittlig lønnsvekst fra året før og månedslønn*121 per 1.9/1.10 for heltidsansatte etter utdanningsgrupper3 og næring2. Kroner og prosent. 1997-2007

  Andeler4Vekst i prosent fra samme tidspunkt året før    
  200619981999200020012002200320042005200672007Samlet vekst 1997-2007Månedslønn*121 1.9/1.10 2007
Utdanning på grunnskolenivå7,43,64,14,45,62,93,23,74,3
Industri i alt226,93,23,83,75,63,03,13,64,15,451,4317 900
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt227,44,94,14,65,63,43,72,13,34,753,4313 800
Varehandel i alt246,33,84,55,35,32,94,93,83,94,154,9325 400
Finanstjenester i alt658,73,75,24,26,53,45,05,45,46,068,2407 300
Skoleverket i alt14,2-0,88,41,29,62,06,41,88,186,773,6348 600
Staten i alt57,82,84,94,44,02,23,63,44,74,451,0326 100
Kommune og fylkeskommune i alt129,11,14,75,46,71,94,92,35,084,756,1294 700
Helseforetak7----8,21,43,63,42,47,0-297 100
Utdanning på videregående skolenivå7,54,04,84,25,82,82,94,15,0
Industri i alt537,34,44,04,25,73,53,63,24,57,359,2375 400
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt587,35,14,74,95,72,73,83,44,97,162,1383 500
Varehandel i alt556,83,75,94,34,33,73,54,44,34,154,9325 400
Finanstjenester i alt6467,24,14,44,26,41,64,96,55,75,563,5444 000
Skoleverket i alt39,12,69,45,410,33,23,00,35,285,468,3370 400
Staten i alt308,32,26,82,76,32,43,32,64,54,653,1347 500
Kommune og fylkeskommune i alt397,91,34,44,76,42,34,82,45,585,154,7316 200
Helseforetak23----8,61,64,03,32,78,6-322 900
Utdanning på videregående skolenivå, herav fagutdanning5
Industri i alt297,75,14,24,55,23,73,33,24,78,062,1376 700
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt428,56,85,45,76,12,54,13,84,77,771,1384 600
Varehandel i alt197,75,56,35,64,14,13,24,83,77,166,0370 600
Finanstjenester i alt638,52,25,64,35,75,13,18,00,97,563,9422 700
Skoleverket i alt19,71,211,63,98,21,43,90,44,686,163,5378 100
Staten i alt610,02,95,53,16,12,22,72,55,24,954,9337 600
Kommune og fylkeskommune i alt136,00,44,03,88,02,04,92,75,085,050,3311 700
Helseforetak6-----1,85,63,63,39,0-327 100
Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år8,24,05,85,67,12,72,34,05,1
Industri i alt148,76,95,55,06,72,32,53,74,56,466,1500 500
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt85,84,74,75,27,53,42,05,15,06,262,1500 500
Varehandel i alt149,14,66,57,15,40,02,62,96,84,261,2491 300
Finanstjenester i alt6377,42,85,73,93,62,82,910,06,75,965,2599 600
Skoleverket i alt848,81,79,64,210,52,43,62,13,083,661,4394 600
Staten i alt317,92,46,64,16,21,53,63,24,94,855,3388 100
Kommune og fylkeskommune i alt406,92,25,35,06,03,05,52,45,684,857,7372 000
Helseforetak47----9,43,73,43,12,88,9-384 000
Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år7,74,15,55,87,13,22,43,74,7
Industri i alt59,06,16,15,27,52,22,03,35,86,167,7634 500
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt20,23,16,54,45,76,40,07,87,52,753,7640 900
Varehandel i alt39,25,74,19,03,52,8-3,54,46,87,561,2605 400
Finanstjenester i alt6106,91,09,30,24,62,13,86,46,84,455,5715 500
Skoleverket i alt127,22,59,83,99,81,93,10,73,183,555,4438 800
Staten i alt317,22,75,55,46,62,33,53,54,64,656,5459 100
Kommune og fylkeskommune i alt67,82,23,44,85,22,64,82,75,485,854,7449 600
Helseforetak19----10,111,90,21,03,52,5-624 000

1 Registrert månedslønn i alt per 1.9/1.10*12. Dette begrepet må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabell 1.1 som viser gjennomsnittlig årslønn for året. Lønnsbegrepet i denne tabellen er det samme som i tabell 1.1, dvs avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

2 NOS Standard for næringsgrupper

3 NOS Standard for utdanningsgruppering. Fra og med 2005 er nivåtallene for utdanning basert på nye definisjoner av hvor mye utdanning som kreves. Endringene i utdanningsgrupperingen medfører først og fremst endringer i fordelingen mellom videregående utdanninger og utdanninger på grunnskolenivå.

4 Andeler av utvalget i den enkelte næring

5 Som fagutdannet regnes: a) alle som har fagutdanning med godkjent fagbrev eller svenneprøve i henhold til Lov om fagopplæring i arbeidslivet som fullførte utdanning i henhold til register for befolkningens høyeste utdanning (BHU), og b) alle som har bestått teknisk fagskole som høyeste fullførte utdanning i henhold til register for BHU.

6 Omfatter bank og forsikring og annen finansiell tjenesteyting.

7 For enkelte grupper, bl.a. for ansatte i staten, i deler av finanstjenester og i helseforetakene, ble det i 2006 gitt tarifftillegg som først kom med i lønnsstatistikken for 2007.

8 Tallet for 2006 er justert som følge av en korrigering av 2006-statistikkgrunnlaget for høyskolegruppen.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Tabell 4.13 Gjennomsnittlig lønnsvekst fra året før og årslønn (månedslønn*12)1 per 1.9/1.10 for alle ansatte per heltidsekvivalent etter næring2 og utdanningsgrupper3. Kroner og prosent. 1997-2006

  Vekst i prosent fra samme tidspunkt året førSamlet vekst 1997-2006Månedslønn*121 1.9/1.102006
  1998199920002001200220032004200520066
Industri i alt7,24,74,44,26,43,83,63,54,350,8359 500
Utdanning på grunnskolenivå7,13,14,13,55,63,22,93,51,540,2300 500
Utdanning på videre­gående skolenivå7,34,34,24,05,73,73,63,27,552,8347 800
Av dette:
- Fagutdanning47,75,14,44,35,34,03,21,34,447,3341 500
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år8,96,85,45,16,62,42,63,44,355,6466 800
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år9,35,96,05,37,52,12,23,06,458,9594 300
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt7,24,94,34,66,02,93,53,44,149,3349 900
Utdanning på grunnskolenivå7,15,04,04,55,73,63,62,23,246,1299 300
Utdanning på videre­gående skolenivå7,15,14,74,95,72,83,83,55,051,7357 600
Av dette:
- Fagutdanning48,56,85,35,76,22,54,02,43,054,1351 100
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år5,44,64,75,37,43,22,34,64,951,4466 900
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år0,13,16,34,75,46,6-0,17,77,649,5623 400
Varehandel i alt6,94,64,65,74,83,13,33,95,450,8349 700
Utdanning på grunnskolenivå6,44,02,88,12,62,55,13,0-0,739,0294 500
Utdanning på videre­gående skolenivå6,04,54,85,24,03,43,63,88,753,5343 900
Av dette:
- Fagutdanning47,56,05,86,04,24,42,92,23,551,2332 300
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år9,96,26,77,45,41,30,72,86,958,1451 800
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år10,86,24,38,64,43,8-4,43,96,953,2555 600
Finanstjenester i alt58,14,05,16,76,02,94,28,07,165,5452 800
Utdanning på grunnskolenivå8,33,14,95,67,03,35,15,71,353,8370 200
Utdanning på videre­gående skolenivå7,44,14,14,56,71,95,06,06,456,5386 200
Av dette:
- Fagutdanning49,02,35,04,76,24,63,63,84,052,4370 600
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år7,62,75,56,63,82,62,89,66,558,6522 700
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år6,90,99,37,74,01,34,06,26,757,8637 100
Statsansatte8,52,47,34,96,53,24,13,54,855,4373 100
Utdanning på grunnskolenivå7,62,54,44,54,11,84,23,44,843,9308 200
Utdanning på videre­gående skolenivå8,11,76,04,45,92,33,62,74,546,7329 000
Av dette:
- Fagutdanning49,72,35,54,15,92,13,12,53,044,9314 100
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år7,92,26,34,56,11,53,83,34,848,2367 200
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år7,32,35,64,36,62,33,63,54,647,9436 000
Skoleverket8,61,99,74,310,72,43,91,93,256,9382 700
Utdanning på grunnskolenivå10,70,98,33,47,42,98,90,77,262,7323 600
Utdanning på videre­gående skolenivå9,02,69,15,010,63,04,90,84,861,8347 500
Av dette:
- Fagutdanning49,61,310,44,18,81,86,20,00,951,4342 800
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år8,81,79,64,310,72,33,92,13,156,8379 400
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år7,02,59,73,910,01,83,60,53,250,3420 700
Kommune- og fylkes­kommune6,92,85,12,76,2-319 700
Utdanning på grunnskolenivå7,82,04,92,75,9-283 500
Utdanning på videre­gående skolenivå7,32,34,92,65,8-299 800
Av dette: 
- Fagutdanning48,02,14,92,74,6-293 700
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år6,22,95,22,36,5-352 300
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år5,02,94,43,24,7-420 000
Helseforetak5,34,32,03,5-369 100
Utdanning på grunnskolenivå1,83,53,32,3-280 800
Utdanning på videre­gående skolenivå1,83,62,72,6-297 200
Av dette:
- Fagutdanning42,25,02,92,6-297 100
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år3,63,23,02,9-356 500
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år12,00,90,53,5-595 900

1 Registrert månedslønn i alt per 1/9/1.10*12. Må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabell 1.1 som viser gjennomsnittlig årslønn for året. Lønnsbegrepet i denne tabellen er det samme som i tabell 1.1, dvs avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

2 NOS Standard for næringsgrupper

3 NOS Standard for utdanningsgruppering. Fra og med 2005 er nivåtallene for utdanning basert på nye definisjoner av hvor mye utdanning som kreves. Endringene i utdanningsgrupperingen medfører først og fremst endringer i fordelingen mellom videre­gående utdanninger og utdanninger på grunnskolenivå.

4 Som fagutdannet regnes: a) alle som har fagutdanning med godkjent fagbrev eller svenneprøve i henhold til Lov om fagopplæring i arbeidslivet som fullførte utdanning i henhold til register for befolkningens høyeste utdanning (BHU), og b) alle som har bestått teknisk fagskole som høyeste fullførte utdanning i henhold til register for BHU.

5 Omfatter bank og forsikring og annen finansiell tjenesteyting.

6 For enkelte grupper, bl.a. for ansatte i staten, i deler av finanstjenester og i helseforetakene, er det i 2006 gitt tarifftillegg som ikke er kommet med i lønnsstatistikken for 2006.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Tabell 4.14 Sammensetning av inntekt innenfor de ulike desilene for pensjonister1. Andel i prosent av samlet inntekt før skatt der ikke annet fremgår. Desilfordelt etter inntekt etter skatt. 1993 og 2005

1993 DesilLønns­inntektNærings­inntektKapitalinntekt2Over­­føringerSamlet gj.sn inn­tekt før skatt, nivåSkatt mm.Inntekt etter skatt
12,8-0,5-0,798,344 0487,792,3
21,90,16,092,061 6876,493,6
31,40,27,590,869 9125,794,3
41,70,48,389,780 1158,092,0
51,90,47,590,291 62310,689,4
62,30,57,290,0104 41612,887,2
72,60,57,189,9118 62814,385,7
83,10,67,688,7135 45715,484,6
94,30,78,686,4159 57416,683,4
106,11,319,173,6258 16121,978,1
Alle3,40,69,986,0112 36014,485,6
2005 Desil
12,7-1,1-2,4100,787 40011,988,2
22,20,12,395,4115 8008,791,3
32,50,22,295,1133 7009,590,6
42,40,21,995,5151 10010,789,3
52,70,21,895,2168 20012,587,5
63,30,21,994,7187 40014,485,6
73,60,22,194,0209 20016,283,8
84,40,42,592,8235 00017,582,6
95,90,63,290,3272 70018,681,4
105,81,032,560,6523 30020,379,7
Alle4,20,49,785,7208 40015,884,2

1 Trygdede og pensjonister hvor pensjonsytelsene er minst lik minstepensjon og overstiger eventuell yrkesinntekt. Dette var en gruppe på 936 082 personer i 1993 og 1 037 343 personer i 2004. Tallene omfatter ikke barnebidrag mottatt etter en helt ut privat avtale. At denne komponenten er utelatt, vil trolig i svært begrenset grad påvirke de samlede inntektene.

2 Renteinntekter er inkludert, men ikke renteutgifter eller beregnet inntekt av egen bolig.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.15 Fordelingen av total lønnsinntekt før skatt1 for personer med lønn over 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn2. 1986, 1993 og 2005

Desil198619932005Reell endring3 1986-2005.Prosent
  Gj.snitt. KronerAndel ProsentGj.snitt. KronerAndel ProsentGj.snitt. KronerAndel Prosent
188 7005,6124 7005,6204 1005,532,2
2104 1006,6145 9006,6240 6006,532,8
3117 8007,4163 3007,4269 3007,231,4
4128 7008,1178 5008,1294 5007,931,5
5138 4008,7193 1008,7319 0008,632,5
6150 2009,5208 5009,4345 8009,332,3
7164 30010,4226 70010,2376 60010,131,7
8181 70011,5250 40011,3416 90011,231,9
9209 20013,2289 70013,1488 40013,134,2
10301 70019,0432 90019,6773 70020,847,4
Alle158 500100,0221 400100,0372 900100,035,2
Gini-koeffisient0,1990,2020,216
Antall personer1 346 0001 430 2461 674 322

1 Lønnsdefinisjonen er hentet fra selvangivelsesregisteret. Dette innebærer at bl.a. overtid, arbeidsledighetstrygd og enkelte naturalytelser er inkludert.

2 Alle personer med lønnsinntekt over 60 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er med. Dette tilsvarer en grense på 80 640 kroner i 1986, 113 520 kroner i 1993 og 184 000 kroner i 2005.

3 Endring i realverdien (målt i 2005-kroner) av gjennomsnittlig lønnsinntekt for den enkelte desil.

Kilde: Registerbasert inntektsstatistikk (1993, 2005), Inntekts- og Formuesundersøkelsen (1986). Statistisk sentralbyrå.

Til forsiden