NOU 2011: 11

Innovasjon i omsorg

Til innholdsfortegnelse

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Utvalg om nye innovative løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 26.juni 2009. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo 16. juni 2011

Kåre Hagen

Leder

Siv Iren Stormo Andersson Glenn Kenneth Bruun Siri Bjørvig
Tove Johanna Fagertun Per Gammelsæther

Annichen Hauan

Karin Høyland Ivar Leveraas Shahzad Rana
Bente Skansgård

Steinar Barstad

sekretariatsleder

Til dokumentets forside