NOU 2012: 17

Om kjærlighet og kjøletårn — Strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer

Til innholdsfortegnelse

2 Forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 1. januar 1995 med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-3. Endret 6. januar 1996 nr. 12, 20. desember 2002 nr. 1826, 26. mars 2003 nr. 407.

§ 1. Disse sykdommene er etter lov om vern mot smittsomme sykdommer allmennfarlige smittsomme sykdommer.

Norsk betegnelse

Internasjonal betegnelse

Alvorlig, akutt luftveissyndrom – SARS

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)

Botulisme

Botulism

Chlamydiainfeksjon, genital

Genital Chlamydial infection

Difteri

Diphteria

Flekktyfus

Typhus fever

Gonore

Gonorrhoea

Gulfeber

Yellow fever

Hemoragisk feber

Hemorrhagic fever

Hepatitt A-virusinfeksjon

Viral hepatitis A

Hepatitt B-virusinfeksjon

Viral hepatitis B

Hepatitt C-virusinfeksjon

Viral hepatitis C

Hepatitt D-virusinfeksjon

Viral hepatitis D

Hepatitt E-virusinfeksjon

Viral hepatitis E

Hiv-infeksjon

HIV infection

Kikhoste

Pertussis

Kolera

Cholera

Kopper

Smallpox

Legionellose

Legionellosis

Lepra

Leprosy

Meningokokksykdom

Meningococcal disease

Miltbrann

Anthrax

Paratyfoidfeber

Paratyphoid fever

Pest

Plague

Poliomyelitt

Poliomyelitis

Rabies

Rabies

Shigellose

Shigellosis

Syfilis

Syphilis

Tilbakefallsfeber

Relapsing fever

Tuberkulose

Tuberculosis

Tyfoidfeber

Typhoid fever

Sykdom forårsaket av meticillin-resistente gule stafylokokker

Illness caused by methicillinresistant Staphylococcus areus

Sykdom forårsaket av multiresistente pneumokokker

Illness caused by multi resistant Streptococcus pneumoniae

Sykdom forårsaket av vancomycin-resistente enterokokker

Illness caused by vancomycin resistant enterococci

Sykdom forårsaket av entero patogen E. coli (enterohemoragisk E. coli/EHEC, enteroinvasiv E. coli/ EIEC, enteropatogen E. coli/EPEC, enterotoksigen E. coli/ETEC, enteroaggregativ E. coli/EAggEC)

Illness caused by enteropathogenic E. coli (enterohaemorrhagic E. coli/EHEC, enteroinvasive E. coli/ EIEC, enteropathogenic E. coli/ EPEC, enterotoxigenic E. coli/ETEC, enteroaggregative E. coli/EAggEC)

§ 2. Forskriften trer i kraft 1. januar 1995.

Til dokumentets forside