NOU 2012: 5

Bedre beskyttelse av barns utvikling— Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet

Til innholdsfortegnelse

4 Søk etter nyere norsk og internasjonal forskning og kunnskap

Utvalget som skulle utrede det biologiske prinsipp i barnevernet ble bedt om å sammenstille norsk og internasjonal kunnskap og forskning som var relevant for oppdraget.

Søkene etter relevant litteratur ble utført i løpet av sommeren 2011. I tabellen nedenfor vises, på en forenklet måte, hvordan enkelte av de elektroniske søkene ble utført. I tillegg ble forskning og kunnskap som var referert til av organisasjoner, eksperter, utvalgmedlemmer eller som var brukt i relevante fagbøker benyttet gjennomgående i hele utredningsarbeidet. Nasjonalt bibliotek for barnevern og familievern takkes spesielt da de hjalp til med flere av databasesøkene.

Tabell 4.1 Litteratursøk

Søkeord

Søkekilde

Lenke

Biologisk prinsipp

Bibliotekenes svartjeneste

http://biblioteksvar.no/arkiv/viewdialog.php?id=20810

Maltreatment

Abuse

i tittel, sammendrag, nøkkelord.

Cochrane Library,

Cochrane reviews

http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/mainSearch?products=all&Query5=&Query4=&FromYear=&Query3=&Query2=&Query1=maltreatment&ToYear=&mode=startsearch&zones5 =tables&zones4=abstract&zones3=author&zones2= article-title&zones1=%28article-title%2Cabstract%2C keywords%29&opt4=AND&opt3=AND &opt2=AND&unitstatus=none&opt1=OR&

Biologiske og prinsipp

BIBSYS

http://ask.bibsys.no/ask/action/result? cmd=&kilde=biblio&kilde=emneportal&kilde=forskpub&kilde=forskpro&lang=nb&q=biologiske%20 prinsipp

Det biologiske prinsipp

NORART

http://nabo.nb.no/trip?_b=norart&_i=1&_q= 25&_l=WWW&words=biologiske+prinsipp&fo_inst=&ti_ut=&norartemne=&omperson=&os=&oi=&issn-ntid=&hefte=&DE%26= &spr=&innh=&_bool=and

Biologiske prinsipp fylkesnemnd

Idunn.no

Tidsskriftet Norges barnevern

http://www.idunn.no/tools/advanced_search?method=doAdvancedProductSearch&marketplaceId=2000&languageId=1&searchFromFrontPage=true&searchField=title%2Cdescription%2C metadata%2Ccontent%2CcontributorsPlain%2C contributor&skipSelected=true&skipExpanded=true&skipCategoryTrees=false&showNrHits=10&newSearch=1&firstDoc=0&sortField=FIELD_SCORE&order=desc&itemPropertyIntervalNames=publishYear&stringTreatmentArray=useAnd&filterName=pt&filter-pt-type=productTree&filter-pt-field=productjournal&filter-pt-idsparam=pt&filter-ct-type=productTree&pt=p_ntmr&pt=p_nd&pt=p_ arbeid&pt=p_jv&pt=p_lor&pt=p_skatt&pt=p_tfr&pt=p_nsf&pt=p_rusos&pt=p_fokus&pt=p_rus&pt=p_tph&pt=p_tnb&pt=p_nsa&pt=p_nkt&pt=p_spa&pt=p_ntmr&pt=p_ekfrase&pt=p_st&pt=p_samtiden&pt=p_tfs&pt=p_nat&pt=p_stat&pt=p_norma&pt=p_ip&pt=p_nnt&pt=p_plan&pt=p_tfk&pt=p_nst&pt=p_ht&pt=p_nmt&pt=p_nof&pt=p_nkt&pt=p_ekfrase&pt=p_maal&pt=p_ntt&pt=p_nft&pt=p_smn&pt=p_ttk&pt=p_tfk&pt=p_kk&pt=p_ht&pt=p_edda&pt=p_kok&pt=p_nlvt&pt=p_beta&pt=p_skatt&pt=p_pof&pt=p_dk&pt=p_np&pt=p_npt&pt=p_tfk&pt=p_spesped&pt=p_natur&searchText=biologiske+prinsipp+fylkesnemnda

KW=(child welfare OR child protection) AND AB=(parent*) AND AB=(placement*) AND AB=(biolog*) NOT (substance*) Anywhere

CSA Sociological Abstracts

http://csaweb107v.csa.com/ids70/results.php?SID=165qnfklf7fk640umnfbq0fa15&id=6

Biologisk prinsipp

Biologi

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernsrettslige spørsmål

http://abo.rettsdata.no/hitlist.aspx?grtaxonomy=45BzF8kerz2Cz20utgivelserz20ogz20tidsskrifter-Tidsskrifter-Tidsskriftz20forz20Familierettz2Cz20arverettz20ogz20barnevernsrettsligez20spzF8rsmzE5l&bid=&s_terms=biologisk prinsipp&

Biologi* barnevern*

2000-2011

NORA

http://www.ub.uio.no/nora/result.html?VDP=200&SEARCH_AND=biologi*+barnevern*&FROM=2000&TO=2011&PAGESIZE=50&SEARCHMODE=TOPIC&

Biologisk prinsipp barnevern

Google Scholar

http://scholar.google.no/scholar?hl=no&q=biologisk+prinsipp+barnevern&as_ylo=&as_vis=0

Biologiske prinsipp

Tvangsadopsjon

BIBSYS

http://ask.bibsys.no/ask/action/result?cmd=&kilde=biblio&fid=bd&term=%22biologiske+prinsipp%22&op=and&fid=bd&term=&bibliografi=&arstall=&sortering=sortdate-&treffPrSide=10

Til forsiden