NOU 2019: 26

Rusreform – fra straff til hjelp

Til innholdsfortegnelse

2 Skriftlige innspill til Rusreformutvalget

2.1 Innledning

I henhold til sitt mandat har utvalget lagt til rette for å få innspill fra sentrale aktører på rusfeltet samt andre interessenter, organisasjoner med videre som kan tenkes å bli berørt av rusreformen.

I tillegg til å sende skriftlig invitasjon til en rekke organisasjoner, fagmiljøer og offentlige etater innen flere sektorer opprettet utvalget en nettside, rusreformutvalget.no, med anledning for publikum til å sende innspill i form av e-post til utvalget.

I tillegg har Rusreformutvalget bestilt en egen utredning fra Politidirektoratet og bedt om særlige innspill både fra Folkehelseinstituttet, Kripos med flere om ulike tema. Rusreformutvalget har valgt å legge et utvalg av innkomne svar som digitale vedlegg til utredningen tilgjengelig på regjeringens nettsider.

Utvalget har gjennom utredningsperioden mottatt i overkant av 80 skriftlige innspill. På nettsiden er flere henvendelser imidlertid fra samme person eller organisasjon. Innspillene er ikke vedlagt rapporten, men kan leses i sin helhet på utvalgets hjemmeside. I tillegg til innspill fra aktører som listes opp nedenfor, har utvalget mottatt rundt 30 henvendelser fra privatpersoner, eller antatte privatpersoner, som dels var anonyme og dels er blitt anonymisert av personvernhensyn.

2.2 Virksomheter som har gitt innspill til Rusreformutvalget i perioden 20. september 2018 til 17. november 2019

 • Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

 • Advokatforeningen

 • Akan

 • Alarm

 • Alliansen for en rettighetsorientert ruspolitikk (AROD)

 • Bergen kommune

 • Blå Kors

 • Det Hvite Bånd

 • Det nytter! – Stiftelsen KRAFT

 • DNT – Edru Livsstil

 • EmmaSofia

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Folkeaksjonen for lovlige utsalgssteder for hasj og marihuana (LUHM)

 • Forbundet mot rusgift (FMR)

 • Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN)

 • Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR)

 • Forsvaret

 • Fylkesmannen i Trøndelag

 • Graveteamet på rusfeltet

 • Helsedirektoratet

 • IOGT

 • Ivareta

 • Juvente

 • KoRus Vest Stavanger

 • Kristiansand kommune

 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)

 • LEAP Scandinavia

 • Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse (NKROP)

 • Normal

 • Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)

 • Norsk Sykepleierforbund (NSF)

 • Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus

 • Politiets Fellesforbund (PF)

 • proLAR

 • Rogaland A-senter

 • RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

 • Samarbeidsforum for norske kollektiv

 • Sekretariatet for konfliktrådene

 • SLT-koordinatorer (felles innspill)

 • Songdalen kommune

 • Statens helsetilsyn

 • Stavanger kommune

I tillegg fikk utvalget videreformidlet et åpent brev til helseministeren fra en rekke fagpersoner i inn- og utland med en felles liste over anbefalinger («Public letter to the Norwegian Minister of Health and Care Services: Key recommendations for drug policy makers»).

Til forsiden