NOU 2019: 26

Rusreform – fra straff til hjelp

Til innholdsfortegnelse

1 Deltagere på Rusreformutvalgets innspillsmøter

1.1 Innledning

I henhold til sitt mandat har utvalget lagt opp til en åpen arbeidsform og har drøftet sentrale temaer med samt lyttet til en rekke enkeltpersoner, bruker- og interesseorganisasjoner og fagmiljøer for å sikre at utvalget i sin utredning har ivaretatt ulike perspektiver på rusreformen. Utvalget arrangerte innspillsmøter der alle som ønsket det, kunne fremføre sitt syn i direkte møte med utvalget. Utvalget arrangerte slike møter i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Oppslutningen om møtet i Oslo var størst. Utvalget antar at årsaken til dette både var at det var det første innspillsmøtet i forbindelse med Rusreformutvalgets arbeid, og at mange organisasjoner med videre har representasjon i Oslo.

I det følgende gjengis deltagere på innspillsmøtene i den rekkefølge de meldte seg på til de respektive møter. Utvalget tar forbehold om at det i enkelte tilfeller kan ha vært flere fra samme virksomhet som ga innspill til utvalget. Videre kan noen virksomheter ha erstattet den personen som var oppført som deltager, uten at deltakerlisten er blitt endret.

1.2 Innspillsmøte i Oslo 13. november 2018

 • Dagfinn Hessen Paust, nestleder, Foreningen Tryggere Ruspolitikk

 • Jørn Kløvfjell Mjelva, organisasjonssekretær, EmmaSofia

 • Anders Blixhavn, konstituert kommunikasjonssjef, Blå Kors

 • Knut Reinås, forbundsleder, Forbundet Mot Rusgift

 • Aina Larsen, rådgiver i faglig yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet

 • Pernille Huseby mfl., fungerende generalsekretær, Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

 • Jan Erik Bresil, leder, Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) avd. Oslo

 • Jan Gunnar Skoftedalen mfl., daglig leder, Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

 • Ellen Rønning-Arnesen, byrådssekretær, Oslo kommune

 • Karl Nafstad, Normal Norge

 • Bård Dyrdal, styreleder, Law Enforcement Action Partnership (LEAP Scandinavia)

 • Hanne Cecilie Widnes mfl., generalsekretær, IOGT Norge

 • Jan Vegard Pettersen, spesialrådgiver, fag- og helsepolitisk avdeling, Norsk Sykepleierforbund (NSF)

 • Kjetil Vesteraas, daglig leder, Juvente

 • Joar Kaasa, brukerrepresentant, Det nytter! – Stiftelsen KRAFT

 • Marte Yri Evensen, daglig leder, Stiftelsen KRAFT

 • Roar Mikalsen, leder, Alliansen for en rettighetsorientert ruspolitikk (AROD)

 • Lars Lian mfl., faglig leder, Stiftelsen Fossumkollektivet

 • Knut Boe Kielland, forsker / faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP)

 • Talha Butt mfl., fungerende nestleder, Ungdom Mot Narkotika

 • Arild Knudsen, leder, Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN)

 • Lars Kristiansen, nestleder, Tryggere Ungdom

 • Terje Turøy, direktør, Stiftelsen Phoenix (på vegne av Samarbeidsforum for Norske kollektiv)

1.3 Innspillsmøte i Stavanger 9. januar 2019

 • Trond Arne Ausdal, skribent og stuntreporter, proLAR Nett

 • Randi Mobæk, avdelingssjef, Helse Stavanger HF, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

 • Eivin Dahl, Helse Stavanger HF

 • Gudrun Wiik Larsen, styremedlem, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

 • Anne Therese Buer mfl., daglig leder, Møteplassen Karmøy

 • Silje Gundersen, regionleder Rogaland og Hordaland, A-larm

 • Lars Mikael Faksvåg, regionleder Agder, A-larm

 • Anne Synnøve Børtveit, kommunalsjef helse og velferd, Stavanger kommune

 • Preben Sandanger, RIO, brukerutvalget i ARA v/Helse Stavanger HF

 • Reidar Stokke, Rogaland A-senter

 • Oddgeir Høyekvam mfl., Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)

1.4 Innspillsmøte i Bergen 14. februar 2019

 • Marit Barene, generalsekretær, DNT – Edru Livsstil

 • Øystein Samsonsen, leder, Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), avd. Hordaland

 • Ronny René Nielsen, RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

 • Ole Jørgen Lygren, proLAR

 • Bjørn Madsen, sosialpedagog, og Jan Fredrik Oddekalv, miljøterapeut, videregående skoler i Bergen

 • Rune Tjøsvold, utvalgssekretær, Ruspolitisk råd i Bergen kommune

 • Lars Morten Lothe, stasjonssjef, Bergen sentrum politistasjon

 • Monica Johannesen Mørk, stasjonssjef, Bergen Vest politistasjon

 • Lisa Holmås, Juvente

1.5 Innspillsmøte i Trondheim 13. mars 2019

 • John Melhus, Foreningen Tryggere Ruspolitikk – Trøndelag

 • Trond Andreassen, psykologspesialist, Blå Kors, Lade behandlingssenter

 • Elin Larsen, brukerrepresentant, RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

 • Ingunn Flakne Solberg, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Trøndelag

 • Hanne Blekkan, politibetjent, Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) avd. Trondheim

1.6 Innspillsmøte i Tromsø 10. april 2019

 • Carl Eliassen, brukerrepresentant, MARBORG

 • Vidar Hårvik, brukerrepresentant, MARBORG

 • Ola Sollie, rusavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

 • Asbjørn Larsen, brukerrepresentant, RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

 • Ragnar Nesvåg mfl., spesialist i psykiatri, spesialrådgiver, Den norske legeforening

Til forsiden