NOU 2019: 5

Ny forvaltningslov — Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven)

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Ved kongelig resolusjon 23. oktober 2015 ble det oppnevnt et lovutvalg til å revidere forvaltningsloven.

Utvalget legger med dette frem sin utredning og forslag til ny lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Utredningen er enstemmig hvor ikke annet fremgår.

Oslo, 14. mars 2019

Inge Lorange Backer

(leder)

Marianne Abeler

Sven Ole Fagernæs

Anne Lise Fimreite

Siri Halvorsen

Gunnar O. Hæreid

Frode A. Innjord

Hanne Kjørholt

Jostein Selle

Berit Sollie

Marius Stub

(sekretariatsleder)

Anette Ødelien

Omar Saleem Rathore

Til forsiden