Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk

Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd Odd Godal ved Norges delegasjon til EU i Brussel.

I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om det tsjekkiske formannskapet i EU, EUs regionalpolitikk og Ukraina, partnerskapsavtaler med medlemsstatene, samhørighetspolitikken i EUs nordligste regioner, den produktive byen og demonstrasjonsprosjekter med tilknytning til Nytt europeisk Bauhaus. I tillegg får du en oversikt over viktige hendelser i Brussel og andre steder i de kommende månedene.

Les nyhetsbrevet her:
Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (02/2022)