Ot.prp. nr. 15 (2004-2005)

Om lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap

Til innholdsfortegnelse

4 Endringer i andre lover

Omdanningen av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap medfører ikke endringer i andre lover.