Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 — Utgiftskapitler: 300–353 Inntektskapitler: 3300–3339 og 5568

Til innholdsfortegnelse

2 Oversikt over tiltak på kap. 320, post 74 Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m.

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2020

Forslag 2021

Applaus Scenekunst1

2 055

2 100

Arkivforbundet2

1 075

Balansekunst3

2 300

2 550

Bergen Dansesenter2

765

Brak2

1 715

Bærum kulturhus – Dans Sørøst-Norge2

2 340

Dans i Trøndelag2

770

Danse- og teatersentrum1

5 510

6 135

Dansearena nord2

3 030

Danseinformasjonen1

5 200

5 720

Dansekunst i Grenland2

970

Dansekunst i Østfold2

305

DansiT – Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge2

2 075

Dissimilis kultur- og kompetansesenter3

5 560

5 685

Dramatikkens hus1

17 240

17 635

Europan Norge4

885

900

Fargespill Bergen3

1 030

1 055

Finsk-norsk kulturinstitutt3

155

160

Fjelldansen2

460

Folkemusikk Nord2

800

FolkOrg2

6 115

Forbundet Frie Fotografer2

920

Foreningen Norden3

6 310

6 255

Fransk-norsk kultursamarbeid3

660

675

Kunstsentrene i Norge (KiN)5

6 060

7 045

Kirkemusikksenter Nord8

515

890

Klassisk2

1 195

Kulturalliansen3

1 025

1 550

Landsforeningen Norske Malere2

2 385

Landslaget for lokalhistorie2

920

Leveld Kunstnartun3

430

440

Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans2

545

Music Norway1

26 355

27 460

MØST2

1 050

Nordisk kunstnarsenter Dale (NKD)6

4 045

4 135

Norges Husflidslag2

14 715

Norges kulturvernforbund2

1 890

Norges museumsforbund2

2 020

NORLA – Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet7

20 650

21 125

Norsk arkivråd2

530

Norsk Folkeminnelag2

105

Norsk folkemusikklag2

110

Norsk Forfattersentrum7

16 555

16 935

Norsk ICOM2

335

Norsk jazzforum2

21 900

Norsk Skuespillersenter1

2 090

2 135

Norsk tidsskriftforening2

795

Norsk Billedhoggerforening2

2 720

Norske Grafikere2

1 815

Norske Konsertarrangører2

4 735

Norske Kunstforeninger2

5 105

Norske Kunsthåndverkere2

5 510

Norske tekstilkunstnere2

1 965

Norsk-finsk kulturfond3

370

380

Norsk-islandsk kultursamarbeid3

1 720

1 760

Norwegian Crafts6

4 490

4 595

Office for Contemporary Art Norway (OCA)6

20 045

20 505

Ole Bull Akademiet1

6 150

6 290

Oslo Arkitekturtriennale4

960

980

PRODA profesjonell dansetrening1

2 765

2 830

R.E.D. (Residency Eina Danz)2

305

RAS – Regional Arena for Samtidsdans2

1 830

ROM for kunst og arkitektur4

1 815

1 860

RYK2

1 460

Samspill – International Music Network2

810

Scenekunst Sør2

615

Skuespiller- og danseralliansen1

22 450

23 165

Slekt og Data2

205

STAR2

635

Statens Kunstutstilling, Norske Billedkunstnere6

5 170

5 615

Stiftelsen Sound of Happiness, Kristiansand3

530

540

Norsk senter for folkemusikk og folkedans1

13 845

14 560

Sørf 2

1 050

Tegnerforbundet2

2 630

Tempo2

1 085

Unge Kunstneres Samfund2

4 365

VISP2

815

Voksenåsen – kulturvirksomhet3

810

830

ØKS2

890

Sum

322 875

1 Tiltakene er foreslått overført fra kap. 323, post 78.

2 Tiltakene har i 2020 fått tilskudd fra Norsk kulturfond, jf. omtale under kap. 320, post 55 og 74.

3 Tiltakene er foreslått overført fra kap. 325, post 78.

4 Tiltakene er foreslått overført fra kap. 322, post 78.

5 Tilskuddet til KiN omfatter regionale prosjektmidler for visuell kunst som tidligere har vært budsjettert under kap. 328, post 78. I tillegg har KiN i 2020 fått driftstilskudd fra Norsk kulturfond, jf. omtale under kap. 320, post 55 og 74.

6 Tiltakene er foreslått overført fra kap. 328, post 78.

7 Tiltakene er foreslått overført fra kap. 326, post 78.

8 Tiltaket er foreslått overført fra kap. 323, post 78. I tillegg har Kirkemusikk i Nord fått driftstilskudd fra Norsk kulturfond i 2020, jf. omtale under kap. 320, post 55 og 74.

Til forsiden