Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 — Utgiftskapitler: 300–353 Inntektskapitler: 3300–3339 og 5568

Til innholdsfortegnelse

4 Oversikt over tiltak på kap. 326, post 73 Språkorganisasjoner

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2020

Forslag 2021

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur

125

130

Norges Døveforbund

2 100

2 650

Noregs Mållag

5 740

6 070

Riksmålsforbundet

1 655

1 690

Kainun institutti – Kvensk institutt

6 855

7 510

Landssamanslutninga av nynorskkommunar

2 785

2 850

Nynorsk avissenter

2 980

3 245

Tilskuddsordning for innsamling av stedsnavn

1 365

1 395

Ruijan Kaiku – kvensk avis

1 265

1 295

Stiftinga Nynorsk pressekontor

7 340

9 510

Årets nynorskkommune

100

100

Sum

32 310

36 445

Til forsiden