Prop. 1 S (2020–2021)

FOR BUDSJETTÅRET 2021 — Utgiftskapitler: 300–353 Inntektskapitler: 3300–3339 og 5568

Til innholdsfortegnelse

3 Oversikt over tiltak på kap. 320, post 75 Tilskudd til litteraturhus, kunstscener og kompanier m.m.

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2020

Forslag 2021

Atelier Nord1

2 335

BEK1

2 330

Bergen Assembly (Bergenstriennalen)1

3 555

Bergen Kunsthall2

9 990

10 340

BIT Teatergarasjen3

9 565

9 875

Black Box Teater3

7 405

7 945

Bomuldsfabriken Kunsthall2

5 020

5 135

Designtreff BeyondRisør2

285

290

Det Norske Kammerorkester3

10 105

11 130

Det Norske Solistkor3

10 745

11 580

Edvard Grieg Kor3

7 650

7 825

Fellesverkstedet1

2 010

Figurteatret i Nordland3

7 150

7 315

Fotogalleriet1

2 360

Galleri Format1

2 140

Grenland Friteater / Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival3

6 570

7 090

Jo Strømgren Kompani1

3 000

Kraft Bergen1

1 255

Kristiansand Kunsthall 1

2 375

Kunst på Arbeidsplassen1

975

Kunsthall 3,141

1 270

Kunsthall Grenland1

250

Kunsthall Oslo1

2 485

Kunsthall Stavanger1

2 505

Kunsthall Trondheim1

2 485

Kunstnerforbundet1

2 065

Kunstnernes Hus2

11 010

11 450

Litteraturhuset i Bergen4

2 215

2 565

Litteraturhuset i Fredrikstad4

1 105

1 430

Litteraturhuset i Oslo4

4 460

5 060

Litteraturhuset i Skien4

330

490

Litteraturhuset i Trondheim4

1 500

1 835

Melahuset, drift5

10 060

10 290

Nasjonal jazzscene3

10 600

10 845

Nordic Black Theatre3

7 665

8 560

Nordnorsk kunstnersenter1

8 160

Oslo Kunstforening1

1 655

Protestfestivalen, Kristiansand5

320

325

RAM galleri1

1 190

Riksscenen – scene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans3

20 210

21 655

Rosendal Teater3

10 760

11 570

Samovarteatret6

2 305

2 515

Scene Finnmark5

2 790

2 855

Stella Polaris3

1 080

1 105

Studium Actoris3

530

740

Teater Manu – Norsk Tegnspråkteater3

17 610

18 535

TEKS1

2 525

Torpedo kunstbokhandel1

1 330

Tromsø Kunstforening1

1 670

Trondheimsolistene3

5 205

5 325

Unge Viken Teater3

7 470

8 510

Verdensteatret1

3 000

Vestfossen Kunstlaboratorium2

3 945

4 115

Østfold Internasjonale Teater3

8 720

9 870

Sum

271 095

1 Tiltakene har i 2020 fått tilskudd fra Norsk kulturfond, jf. omtale under kap. 320, post 55 og 75.

2 Tiltakene er foreslått overført fra kap. 328, post 78.

3 Tiltakene er foreslått overført fra kap. 323, post 78.

4 Tiltakene er foreslått overført fra kap. 326, post 78.

5 Tiltakene er foreslått overført fra kap. 325, post 78.

6 Tiltaket er foreslått overført fra kap. 325, post 72.

Til forsiden