Prop. 1 S (2022–2023)

FOR BUDSJETTÅRET 2023 — Utgiftskapitler: 1700–1791 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

6 Forsvarets fremtidige styrkestruktur

Tabell 6.1 

Hæren

Sjøforsvaret

Luftforsvaret

Heimevernet

Felleselementer

 • Nasjonalt landoperasjonssenter

 • Brigade Nord med fire manøverbataljoner og

 • støttebataljoner

 • Finnmark landforsvar med Porsanger bataljon og Grensevakten

 • HM Kongens Garde

 • Etterretningsbataljon

 • Baser og understøttelse

 • Nasjonalt sjøoperasjonssenter

 • Fire fregatter, Fridtjof Nansen-klasse

 • Seks korvetter, Skjold-klasse

 • Seks ubåter, Ula-klasse, erstattes av fire nye ubåter

 • Fire mineryddefartøyer, erstattes av autonome mineryddesystemer

 • Minedykkerkommandoen

 • Logistikk- og støttefartøyer

 • Ti ytre kystvakt

 • Fem indre kystvakt

 • Kystjegerkommandoen

 • Baser og understøttelse

 • Nasjonalt luftoperasjonssenter

 • Luftkontroll og varsling

 • Luftvern og baseforsvar

 • F-16 kampfly, erstattes av 52 F-35 kampfly

 • P-3 Orion, erstattes av fem P-8 maritime patruljefly

 • To EK-fly, avvikles på sikt

 • Fire C-130 transportfly

 • Maritime helikoptre

 • 18 Bell 412 helikoptre, erstattes av nye helikoptre

 • Sea King redningshelikoptre erstattes av 16 AW101

 • Baser og understøttelse

 • Territorielt operasjonssenter

 • Elleve HV-distrikter

 • 40 500 soldater i innsatsstrukturen og områdestruktur

 • Etterretningstjenesten

 • Forsvarets operative hovedkvarter

 • Forsvarets logistikkorganisasjon med nasjonalt logistikkoperasjonssenter.

 • Vertslandsstøtteenheter (Tung ingeniørbataljon, militærpolitibataljon, vertslandstøttebataljon og RSOM-bataljon)

 • Forsvarets CBRN- kompani

 • Cyberforsvaret med Cyberforsvarets operasjonssenter

 • Forsvarets sanitet

 • Felles lufttanking og luft-transport (MRTT, C-17)

 • Forsvarets militærpolitiavdeling

 • Baser og understøttelse

Forsvarets spesialstyrker

 • Nasjonalt spesialoperasjonssenter

 • Forsvarets spesialkommando

 • Marinejegerkommandoen

Til forsiden