Prop. 1 S (2022–2023)

FOR BUDSJETTÅRET 2023 — Utgiftskapitler: 1700–1791 Inntektskapitler: 4700–4799

Til innholdsfortegnelse

2 Oversikt over Forsvarsdepartementets enkeltstående tilskudd

(i kroner)

Kapittel

Post

Navn på tilskuddsmottaker

Saldert budsjett 2022

Forslag 2023

1700

52

Norges forskningsråd

0

1 000 000

1700

52

Innovasjon Norge

0

1 500 000

1700

52

Innovasjon Norge

0

1 800 000

1700

60

Troms og Finnmark fylkeskommune

1 800 000

1 500 000

1700

71

Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur

3 100 000

3 200 000

1700

71

The Atlantic Council of the US

2 500 000

2 700 000

1700

71

Rhodium Group

300 000

100 000

1700

71

Center for Strategic and International Studies

270 000

270 000

1700

71

Center for a New American Security

250 000

250 000

1700

71

Investinor

0

500 000

1720

71

Stiftelsen Veteranhjelp

25 000

25 000

Oversikten omfatter ikke tilskudd som staten gir som medlem av en internasjonal organisasjon, etter avtale med andre land om samarbeidstiltak eller etter avtale med internasjonale frivillige organisasjoner. Tilskuddene til The Atlantic Council of the US, Rhodium Group, Center of Strategic and International Studies og Center for a New American Security er avtalt i utenlandsk valuta, og mindre avvik i de angitte kronebeløpene vil derfor kunne forekomme.

Til forsiden