Forsiden

Prop. 120 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2022)

Til innholdsfortegnelse

2 Jordbruksforhandlingene 2022 Referat fra forhandlingsmøte 16. mai, kl. 13:30

Til stede:

Fra Jordbrukets forhandlingsutvalg: Gimming, Hjørnegård, Hoen, Fjelltveit, Huus, Johnsrud, Hoff, Haarsaker, Ness, Warlo, Norland, Fossen.

Fra Statens forhandlingsutvalg: Søyland, Bergset, Simonhjell, Rød, Grotli, Krekling, Jørgensen.

Søyland viste til jordbrukets krav av 27. april og til statens tilbud av 5. mai. Hun viste videre til partenes gjennomgang av dokumentene i forhandlingsmøter 8.–11. mai. I perioden 12. mai til 16. mai ble det gjennomført sonderinger på lederplan. Søyland viste til at det har vært en spesiell bakgrunn for forhandlingene i år med den internasjonale situasjonen og høy kostnadsvekst. Prosessen har vært særlig krevende også fordi man har forhandlet om to år. Det var utvist stor vilje til å finne gode løsninger og hun konstaterte at partene hadde kommet fram til enighet om sluttprotokoll og fordeling av den endelige rammen. Hun takket organisasjonene for godt arbeid og konstruktiv prosess.

Gimming og Hoff bekreftet at et samlet forhandlingsutvalg ville anbefale de respektive organisasjonenes styrer å godkjenne avtalen, og melde fra til staten om resultatet før proposisjonen om oppgjøret fremmes for Stortinget mandag 23. mai.

Partene var enige om å møtes etter Stortingets behandling for å utarbeide fullstendig avtaletekst og signerte deretter sluttprotokollen. Møtet var slutt kl. 13:40.

Til dokumentets forside