Prop. 194 LS (2020–2021)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m.

Til innhaldsliste

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om

 • lov om endring i eigedomsskattelova

 • lov om endring i Svalbardskatteloven

 • lov om endringar i skatteloven

 • lov om endring i merverdiavgiftskompensasjonsloven

 • lov om endringar i skattebetalingsloven

 • lov om endringar i merverdiavgiftsloven

 • lov om endringar i skatteforvaltningsloven

 • lov om endring i folkeregisterloven

 • lov om endringar i lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

 • lov om endring i lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020

 • lov om endringar i lov 21. desember 2020 nr. 164 om endringer i skatteloven

 • lov om endring i lov 21. desember 2020 nr. 168 om endringer i merverdiavgiftsloven

og

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak om merverdiavgift

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak om avgift på tobakksvarer mv.

 • vedtak om avgift på viltlevende marine ressurser

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til

 • lov om endring i eigedomsskattelova

 • lov om endring i Svalbardskatteloven

 • lov om endringar i skatteloven

 • lov om endring i merverdiavgiftskompensasjonsloven

 • lov om endringar i skattebetalingsloven

 • lov om endringar i merverdiavgiftsloven

 • lov om endringar i skatteforvaltningsloven

 • lov om endring i folkeregisterloven

 • lov om endringar i lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

 • lov om endring i lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020

 • lov om endringar i lov 21. desember 2020 nr. 164 om endringer i skatteloven

 • lov om endring i lov 21. desember 2020 nr. 168 om endringer i merverdiavgiftsloven

og

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak om merverdiavgift

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak om avgift på tobakksvarer mv.

 • vedtak om avgift på viltlevende marine ressurser

i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida