Prop. 221 L (2020–2021)

Endringer i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven (regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling)

Til innholdsfortegnelse

4 Høringen

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 20. januar 2021 på høring et forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress. Fristen for høringen var 10. mars 2021. Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Barneombudet

 • Bioteknologirådet

 • Datatilsynet

 • De fylkeskommunale eldrerådene

 • Domstolsadministrasjonen

 • Folkehelseinstituttet

 • Forbrukertilsynet

 • Forbrukerrådet

 • Fylkesrådet for funksjonshemmede

 • Helsedirektoratet

 • Helse- og sosialombudet i Oslo

 • Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

 • Konkurransetilsynet

 • Landets statsforvaltere

 • Landets høgskoler med helsefaglig utdanning

 • Landets pasient- og brukerombud

 • Landets universiteter

 • Markedsrådet

 • Medietilsynet

 • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

 • Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), UiT

 • Norges forskningsråd

 • Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

 • Regelrådet

 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksrevisjonen

 • Råd for et aldersvennlig Norge

 • Sametinget

 • Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

 • Sivilombudsmannen

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Statistisk sentralbyrå (SSB)

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Landets fylkeskommuner

 • Landets kommuner

 • Landets helseforetak

 • Landets regionale helseforetak

 • Akademikerne

 • Akademiklinikken

 • Akupunkturforeningen

 • Aleris Helse AS

 • Alliance Boots Norge AS

 • Alliance Healthcare Norge AS

 • Allmennlegeforeningen

 • Apotek 1 Gruppen AS

 • Apotekforeningen

 • Apotekgruppen

 • Atlas Laserklinikk AS

 • Aurora Senteret AS

 • Aurora – støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

 • Avea Klinikken

 • Aviva Helse

 • Beautician Klinikk

 • Beauty Medical Care AS

 • Clinique Marine AS

 • Colosseumklinikken Medisinske Senter AS

 • Cosmo Clinic

 • Delta

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske coachforening

 • Den Norske Jordmorforening

 • Den norske kinesiologforening

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Derma hud og laser klinikk

 • Det norske healerforbundet

 • Diabetesforbundet

 • Europharma AS

 • Face IT AS

 • Fagforbundet

 • Fana medisinske senter

 • Farma Holding

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring

 • Finans Norge

 • Foreningen for kroniske smertepasienter

 • Fornebuklinikken

 • Forskerforbundet

 • Forskningsstiftelsen FAFO

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • Gawe medisinske klinikk AS

 • Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)

 • Hudspesialisten AS

 • Hørselshemmedes Landsforbund

 • Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi

 • JURK

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen

 • Jusshjelpa

 • Juvente

 • Klinikk Arendal

 • Kliniske ernæringsfysiologiske forening

 • Kreftforeningen

 • KS

 • Landets private sykehus

 • Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)

 • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

 • Landsforeningen we shall overcome

 • Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

 • Landsgruppen av helsesøstre, NSF

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Legemiddelgrossistforeningen

 • Legemiddelindustrien

 • Legemiddelparallellimportørforeningen

 • LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

 • Likestillingssenteret

 • MBC Lasersenter

 • Medilaser AS

 • Mental Helse Norge

 • Mental Helse Ungdom

 • MIRA-senteret

 • Molde Laserklinikk AS

 • Moreno-instituttet – Norsk psykodramainstitutt

 • MS – forbundet

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid – NAPHA

 • NORCE Norwegian Research Center AS

 • Norges Astma- og Allergiforbund

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Døveforbund

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Fibromyalgi Forbund

 • Norges Handikapforbund

 • Norges ingeniør og teknologiorganisasjon/ Bioingeniørfaglig institutt (NITO/BFI)

 • Norges landsforbund av homøopraktikere (NLH)

 • Norges Juristforbund

 • Norges Massasjeforbund

 • Norges naprapatforbund

 • Norges Parkinsonforbund

 • Norges Tannteknikerforbund

 • Norlandia

 • Normal Norge

 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

 • Norsk Epilepsiforbund

 • Norsk Ergoterapeutforbund

 • Norsk Farmasøytisk Selskap

 • Norsk forbund for hud og kroppsterapi

 • Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin

 • Norsk Forbund for psykoterapi

 • Norsk Forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP)

 • Norsk forening for coaching og NLP

 • Norsk Forening for Ernæringsfysiologer

 • Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi

 • Norsk forening for kognitiv terapi

 • Norsk Forening for nevrofibromatose

 • Norsk forening for palliativ medisin

 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

 • Norsk Forum for terapeutiske samfunn

 • Norsk Fysioterapeutforbund

 • Norsk Gestaltterapeut forening

 • Norsk gynekologisk forening

 • Norsk helsecoachforbund

 • Norsk Helsesekretærforbund

 • Norsk Kiropraktorforening

 • Norsk legemiddelhåndbok

 • Norsk Logopedlag

 • Norsk Manuellterapeutforening

 • Norsk Medisinaldepot AS

 • Norsk Ortopedisk Forening

 • Norsk Osteopatforbund

 • Norsk Osteoporoseforening

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk Plastikkirurgisk Forening (Den norske legeforening)

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Psoriasis Forbund

 • Norsk Psykiatrisk Forening

 • Norsk Psykoanalytisk Forening

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Radiografforbund

 • Norsk Revmatikerforbund

 • Norsk selskap for ernæring

 • Norsk sykepleierforbund

 • Norsk Tannhelsesekretærers Forbund

 • Norsk Tannpleierforening

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Norske Fotterapeuters Forbund

 • Norske Homeopaters Landsforbund (NHL)

 • Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH)

 • Norske Ortoptister forening

 • Norske Sykehusfarmasøyters Forening

 • Novelaklinikken Elverum

 • NUPI

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Organisasjonen Voksne for Barn

 • Oslo Hud og laserklinikk

 • Oslo Kosmetiske Lasersenter AS

 • Parat Helse

 • Pensjonistforbundet

 • Press – Redd Barna Ungdom

 • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

 • Pårørendealliansen

 • Pårørendesenteret

 • Redd Barna

 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

 • Røde Kors

 • Rådet for psykisk helse

 • Rådgivning om spiseforstyrrelser

 • SABORG – Sammenslutning av Alternative Behandlerorganisasjoner

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 • Seniorsaken i Norge

 • Seniorstøtten

 • SINTEF Helse

 • Spekter

 • Spiseforstyrrelsesforeningen

 • Strømmen Laserklinikk

 • Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser

 • Stiftelsen Phoenix Haga

 • Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

 • Stiftelsen Pårørendesenteret

 • Stiftelsen Verdighetssenteret – omsorg for gamle

 • Teknologirådet

 • Universitets- og høyskolerådet

 • Utdanningsforbundet

 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA

 • Vestfold hud- og Laserklinikk AS

 • Virke

 • Volvat Medisinske Senter AS

 • Yngre legers forening

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Departementet har mottatt 53 høringsuttalelser. Foruten to anonyme uttalelser, fikk departementet realitetsmerknader til forslagene fra følgende 51 instanser/personer:

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Barneombudet

 • Folkehelseinstituttet

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertilsynet

 • Norsk pasientskadeerstatning

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Statistisk sentralbyrå

 • Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet

 • Nordland fylkeskommune

 • Bergen kommune

 • Drammen kommune

 • Oslo kommune

 • Rauma kommune

 • Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

 • Helse Vest RHF

 • St. Olavs Hospital HF

 • Ad Fonte Klinikken

 • Aleris

 • Brosundklinikken

 • Bryne medisinske hudpleie

 • Catrine Nedregård Pedersen, Kosmetisk sykepleier

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Fagforbundet

 • Frode Nordhelle

 • Frøken Dings AS m. flere

 • Jordmorforbundet

 • Landsgruppen av helsesykepleiere

 • Lena Carin Andersen

 • Likestillingssenteret

 • Mental Helse Ungdom

 • Nasjonalt SRHR- nettverk

 • Norges farmaceutiske forening

 • Norsk forening for kvalitet i estetisk medisin (Norfem)

 • Norsk Plastikkirurgisk forening

 • Norsk psykologforening

 • Norsk tannpleierforening

 • Norske Kvinners Sanitetsforening

 • NSFs faggruppe for sykepleiere i dermatologi og venerologi

 • PRESS- Redd barna ungdom

 • Reform- ressurssenter for menn

 • Rådgivning om spiseforstyrrelser

 • Sandefjord Medisinske Hudpleie AS

 • Sentralt ungdomsråd

 • Sex og samfunn

 • Ungdomsrådet i Strand kommune

 • Ungdomsrådet i Viken

 • UNICEF Norge

 • Verdialliansen

Til forsiden