Prop. 61 S (2018–2019)

Salg av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS til Kongsberg Defence & Aerospace AS

I proposisjonen til Stortinget foreslår regjeringen at det gis en fullmakt til å inngå forpliktelser i 2019 om fremtidige utbetalinger for oppgjør av fremtidige prisjusteringsmekanismer i forbindelse med salg av statens aksjer i AIM Norway AS til Kongsberg Defence & Aerospace AS.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget