Prop. 81 L (2016–2017)

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Til innholdsfortegnelse

3 Lovspeil

Ny lov

Diskr.loven om seks. Orientering

Likestl.

Diskr.loven om etnisitet

Diskr.- og tilgj.loven

§ 1, 1. og 2. ledd

§ 1

§ 1, 1. ledd

§ 1

§ 1, 1. ledd

§ 1, 3. ledd

Ny

§ 1, 2. ledd

Ny

§ 1, 2. ledd

§ 2, 1. ledd

§ 2

§ 2, 1. ledd

§ 2

§ 2

§ 2, 2. ledd

§ 2, 3. ledd

§ 3, 2. ledd

§ 3, 2. ledd

§ 3, 2. ledd

§ 3, 3. ledd

§ 3, 1. ledd

§ 3, 1. ledd

§ 3, 1. ledd

§ 3, 1. ledd

§ 3, 1. ledd

§ 3, 2. ledd

§ 3, 2. ledd

§ 4

§ 4

§ 4

§ 4

§ 4

§ 5

§ 5

§ 6, 1. ledd

§ 5, 1. ledd

§ 5, 1. ledd

§ 6, 1. ledd

§ 5, 1. ledd

§ 6, 2. ledd

§ 5, 1. ledd

§ 5, 1. ledd

§ 6, 1. ledd

§ 5, 1. ledd

§ 6, 3. ledd

§ 5, 1. ledd

§ 5, 1. ledd

§ 6, 1. ledd

§ 5, 1. ledd

§ 6, 4. ledd

§ 5, 2. ledd

§ 5, 2. ledd

§ 6, 2. ledd

§ 5, 2. ledd

§ 7

§ 5, 2. ledd

§ 5, 2. ledd

§ 6, 2. ledd

§ 5, 2. ledd

§ 8

§ 5, 2. ledd

§ 5, 2. ledd

§ 6, 2. ledd

§ 5, 2. ledd

§ 9, 1. ledd

§ 6

§ 6

§ 7

§ 6

§ 9, 2. ledd

Ny

Ny

Ny

Ny

§ 9, 3. ledd

§ 10

Ny

§ 11

§ 7

§ 7

§ 8

§ 7

§ 12

§ 12

§ 13, 1.–2. ledd

§ 8

§ 8

§ 9

§ 8

§ 13, 3. ledd

§ 8, 2. ledd

§ 13, 4.–5. ledd

Ny

Ny

Ny

Ny

§ 13, 6. ledd

§§ 14 og 21

§§ 15 og 25

§§ 15 og 22

§§ 20 og 27

§ 14

§ 9

§ 9

§ 10

§ 9

§ 15

§ 10

§ 10

§ 11

§ 10

§ 16

§ 11

§ 11

§ 12

§ 11

§ 17

§ 13, 2.–4. ledd

§ 18

§ 14

§ 19

§ 13, 1. ledd

§ 20

§ 16

§ 21

§ 17

§ 22

§ 26

§ 23

Ny

§ 24

§ 12

§ 12

§ 13

§ 18

§ 25

§ 13

§ 14

§ 14

§ 19

§ 26

§ 19

§ 23

§ 20

§ 24

§ 27

Ny

§ 16

Ny

Ny

§ 28

§ 13

§ 29

§ 15

§ 17

§ 16

§ 21

§ 30

§ 16

§ 18

§ 17

Ny

§ 31

§ 17

§ 19

§ 18

§ 22

§ 32

§ 18

§ 22

§ 19

§ 23

§ 33

§ 20

§ 34

§ 21

§ 35

§ 22

§ 26

§ 23

§ 28

§ 36

§ 29

§ 37

§ 23

§ 27

§ 24

§ 30

§ 38

§ 24

§ 28

§ 25

§ 31

§ 39

§ 26

§ 40

§ 25

§ 29

§ 27

§ 32

§ 41

§ 14, 2. ledd

Til forsiden