Servicekrav og tildeling av kontrakter for offentlig trafikkbetjening - EUs arbeid

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.01.2006


.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Høringsuttalelse

Aust-Agder fylkeskommune

Høringsuttalelse
Vedlegg

Barne- og likestillingsdepartementet

Ingen merknader

Connex Norge AS

Høringsuttalelse

Fagforbundet

Høringsuttalelse

Finansdepartementet

Ingen merknader

Fiskeri- og kystdepartementet

Ingen merknader

Flytoget AS

Ingen merknader

Forbrukerrådet - Hordaland

Høringsuttalelse

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Høringsuttalelse

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Høringsuttalelse

Helse- og omsorgsdepartementet

Ingen merknader

Hordaland fylkeskommune

Høringsuttalelse

Jernbaneverket

Ingen merknader

Justis- og politidepartementet

Ingen merknader

Konkurransetilsynet

Høringsuttalelse

Landbruks- og matdepartementet

Ingen merknader

Landsorganisasjonen i Norge

Høringsuttalelse

Miljøverndepartementet

Ingen merknader

Norsk lokomotivmannsforbund

Høringsuttalelse

Norsk Transportarbeiderforbund

Høringsuttalelse

NSB AS

Høringsuttalelse

Nærings- og handelsdepartementet

Ingen merknader

Oppland fylkeskommune

Høringsuttalelse

Oslo kommune – Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Høringsuttalelse
Vedlegg

Oslo Sporveier AS

Høringsuttalelse

Rederienes Landsforening

Høringsuttalelse

Regionsamarbeidet Buskerud, Telemark, Vestfold

Høringsuttalelse

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Høringsuttalelse

Sosial- og helsedirektoratet

Høringsuttalelse

Statens jernbanetilsyn

Ingen merknader

Stor-Oslo Lokaltrafikk

Høringsuttalelse

Transportbedriftenes Landsforening

Høringsuttalelse

Troms fylkeskommune

Høringsuttalelse
Vedlegg 1
Vedlegg 2

Utenriksdepartementet

Ingen merknader

Vegdirektoratet

Ingen merknader

Vest-Agder fylkeskommune

Høringsuttalelse

Yrkestrafikkforbundet

Høringsuttalelse