St.meld. nr. 35 (1996-97) Om rovviltforvalting

Om rovviltforvalting

Tilråding frå Miljøverndepartementet av 11. april 1997, godkjend i statsråd same dagen.

Om rovviltforvalting

 Lagt inn 16 april 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget