St.meld. nr. 38 (1996-97)

Norsk luftfartsplan 1998 - 2007

Samferdselsdepartementet

St meld nr 38

(1996 - 97)

Norsk luftfartsplan 1998 - 2007

Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 18. april 1997, godkjend i statsråd same dagen.


Sakens dokumenter (ESOP-søk)

Lagt inn 18 april 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget